NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Archiv pro měsíc: Prosinec 2015

Modifikace výzvy CLLD – 28. 12. 2015

S ohledem na opravy indikátorů (na SC 2.3.1 OP Zaměstnanost je nyní navázáno 11 nových indikátorů pro sociální podnikání a prorodinná opatření) došlo k modifikaci výzvy na realizaci Strategie CLLD.

Více informací naleznete na webu MMR.

Nabídka konzultace PR IROP

Informujeme, že byla všem MAS nabídnuta možnost posouzení programového rámce IROP pro následné urychlení procesu hodnocení SCLLD.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci zasílejte programové rámce IROP ve wordu prostřednictvím NS MAS a to na email info@nsmascr.cz