NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Archiv pro měsíc: Červenec 2016

Průběh hodnocení SCLLD – 30. týden

Průběh hodnocení SCLLD – 30. týden

stavSCLLD30

Poznámka MMR – ORP:

Vzhledem k množícím se žádostem o prodloužení lhůty na zapracování připomínek vyplývajících z požadavků kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, ale také z fáze věcného hodnocení ze strany žadatelů (nejčastěji z důvodu dovolených, nepřítomnosti statutárního zástupce či potřeby delší lhůty na zpracování), jsou žádosti o podporu SCLLD v současné chvíli u žadatelů a naši hodnotitelé tak zatím nemají k dispozici upravené verze. V těchto případech nedodržení lhůt na kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti není na straně MMR – ORP. V současné chvíli se prodloužení lhůt ze strany žadatelů týká 12 žádostí.

Regionální workshopy PRV/IROP 1. část

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo-mini

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Národní sítí Místních akčních skupin České republiky v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pořádalo první polovinu regionálních workshopů s názvem „Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy MAS“ ve dnech 8. června v Olomouci, 27. června v Praze a 13. července v …
Celý příspěvek

Seminář „Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině – závazek pro příští generace“

Zveme vás na seminář „Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině – závazek pro příští generace“, který pořádá SPOV ČR ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Seminář se bude konat v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích v pondělí 29. srpna 2016 od 10 hodin v pavilonu Z, 1. patro. Informace o akci zde.