NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka na seminář Venkov 2022

aktuálně

Zveme na seminář Venkov 2022, který pořádají členové výzkumného centra Rural Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Seminář  proběhne ve čtvrtek 3.2. 2022 od 10:00 na Albertově. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Výzva k předkládání žádostí o podporu SCLLD 2021-2027 v MS2021+

aktuálně
Rubriky:Aktuality

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 1. listopadu 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 (Výzva).  Výzva je vyhlášena v monitorovacím systému MS2021+ pro období 2021-2027

Vzdělávání na venkově podporují i MAS

aktuálně
Rubriky:Tiskové zprávy

Nové venkovní učebny, polytechnická centra, technologický klub, sdílená učebna informatiky a robotiky, ale i vybavení odborných učeben a bezbariérovost škol. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených více jak 199 miliony Kč 15 Místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje.

6. ročník konference Odpovědné veřejné zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky pořádá šestý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání

4. listopadu 2021, Lichtenštejnský palác v Praze a online.

Registrace je otevřená na stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání

Kapacita pro prezenční účast na konferenci je již naplněna.

Neváhejte se však přihlásit k bezplatné online účasti!

Oddělení projektů CLLD MPSV připravuje na téma společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek pro MAS online seminář. Termín bude upřesněn, pravděpodobně se uskuteční ještě v letošním roce.