NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Akademie LEADER

logo_akademie_leader

V případě dotazů týkajících se Akademie LEADER se obracejte na Jiřího Hasmana na emailové adrese j.hasman@nsmascr.cz.

Akademie LEADER začíná!

Vážení členové, chvíle, na kterou mnozí čekali je zde. Od 18.5.2020 bude možné se registrovat na pilotní běh specializovaného vzdělávání pro pracovníky MAS pod názvem Akademie LEADER!

Akademie LEADER (dále jen „AKL“) je založena na principu: „Od MASek pro MASky“. To znamená, že prostřednictvím NS MAS ČR si mohou MAS určovat potřeby a témata, o kterých chtějí vědět více a být v nich vzděláváni. Návrh rámce prvního běhu kurzů byl vypracován PS Vzdělávání a jeho organizaci zajistila Kancelář NS MAS ČR.

AKL je plně financována z vybraného zápisného, což jí zajišťuje významnou volnost v poskytování kurzů a workshopů, které MASky „opravdu chtějí a ve chvíli kdy je potřebují“.

Pilotní běh Akademie Leader 2020

Modul „Zkušenosti pro nováčky“ pro nové zaměstnance MAS

Sekání č.1

 • Termín:                 15. – 16. 6. 2020 (16 hod)
 • Kde:                      Toulcův dvůr v Praze
 • Lektoři:                  Mgr. Zuzana Labudová, Ing. Roman Haken
 • Témata:
  • Základní principy Leaderu, historie hnutí v EU i v ČR.
  • Síťování a komunikace s veřejností, kreativní PR a storytelling, sociální sítě a média

Setkání č.2:

 • Termín:                 21. – 22. 7. 2020 (16 hod)
 • Kde:                      Toulcův dvůr v Praze
 • Lektoři:                  Karolína Míková
 • Témata:
  • Animace území – vyhledávání partnerů, propojování, identifikace rozvojového potenciálu, budování týmu, vytvoření funkčního systému spolupráce v MAS
  • Jak hledat a podporovat inovativní řešení

Setkání č.3:

 • Termín:                 24. – 25. 8. 2020 (16 hod)
 • Kde:                      ELI, Dolní Břežany
 • Lektoři:                  zástupci pracovních skupin NS MAS ČR
 • Zvláštní hosté:
  • Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta Dolních Břežan,
  • Michael Vích, PR Manager ELI beamlines
 • Úvodní prezentace:
  • Dolní Břežany a využití Evropských strukturálních fondů v jejich rozvoji (Ing. Věslav Michalik, CSc.)
  • Stručné představení ELI beamlines (Michael Vích)
 • Témata:
  • Co je chytrý venkov aneb jak hledat a podporovat inovativní řešení
  • Chytřejší a zelenější Evropa
  • Chytrý venkov a inovační brokering
  • Inteligentnější Evropa
  • Propojenější, sociálnější, vzdělanější a občanům bližší Evropa

Účastnický poplatek za všechna tři setkání činí celkem: 5 999 Kč. V poplatku jsou zahrnuty odměny lektorů, coffee breaky a pronájem školících místností. Ubytování, dopravu a stravu si hradí každý účastník sám. V místě školení je pro zájemce je možno rezervovat ubytování a zajistit celodenní stravu.

Účastnický poplatek se v případě neúčasti nevrací, je však možné vyslat náhradníka. Kurz bude realizován pro 18 účastníků.

Modul „Energie pro matadory“ pro seniorní management MAS

Sekání č.1:

 • Termín:                  8. - 9. 7. 2020 (16 hod)
 • Kde:                      Jezdecký areál Královický Dvůr v Královicích u Slaného
 • Lektoři:                  Mgr. Zuzana Labudová
 • Témata:
  • Kreativní PR a storytelling, prezentační dovednosti, sociální sítě a média
  • Prevence syndromu vyhoření

Setkání č.2:

 • Termín:                 24. – 25. 8. 2020 (16 hod)
 • Kde:                      ELI, Dolní Břežany
 • Lektoři:                  Ing. Roman Haken, zástupci pracovních skupin NS MAS ČR
 • Zvláštní hosté:
  • Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta Dolních Břežan,
  • Michael Vích, PR Manager ELI beamlines
 • Úvodní prezentace:
  • Dolní Břežany a využití Evropských strukturálních fondů v jejich rozvoji (Ing. Věslav Michalik, CSc.)
  • Stručné představení ELI beamlines (Michael Vích)
 • Témata:
  • Co je chytrý venkov aneb jak hledat a podporovat inovativní řešení
  • Chytřejší a zelenější Evropa
  • Chytrý venkov a inovační brokering
  • Inteligentnější Evropa
  • Propojenější, sociálnější, vzdělanější a občanům bližší Evropa

Setkání č.3:

 • Termín:                 17. – 18. 6. 2021
 • Kde:                      Jezdecký areál Královický Dvůr v Královicích u Slaného
 • Lektoři:                  Karolína Míková
 • Témata:
  • Animace území – vyhledávání partnerů, propojování, identifikace rozvojového potenciálu, budování týmu, vytvoření funkčního systému spolupráce v MAS
  • Jak hledat a podporovat inovativní řešení

Účastnický poplatek za všechna tři setkání činí celkem: 6 999 Kč. V poplatku jsou zahrnuty odměny lektorů, coffee breaky a pronájem školících místností. Ubytování, dopravu a stravu si hradí každý účastník sám. V místě školení je pro zájemce je možno rezervovat ubytování a zajistit celodenní stravu.

Účastnický poplatek se v případě neúčasti nevrací, je však možné vyslat náhradníka. Kurz bude realizován pro 18 účastníků.

Jak se přihlásit k účasti na kurzech?

Pokud se budete Vy nebo Váš kolega chtít přihlásit k účasti na kurzu, postačí vyplnit tento jednoduchý formulář a zaplatit nejpozději do 5.6. 2020 účastnický poplatek. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese akademieleader@nsmascr.cz.

Registrace zde

Do 7.6.2020 Vám pak bude účast potvrzena a zaslány další organizační pokyny.

Akademie Leader a Rada manažerů

Součástí AKL je i rada manažerů (dále jen „RM“), která je složena ze zkušených a dlouholetých pracovníků MAS. Jsou to lidé, kteří jsou schopni své zkušenosti, postřehy a vědomosti předat účastníkům kurzů AKL. Ačkoliv na každém kurzu daná témata přednáší zkušení a profesionální lektoři, členové RM jsou na kurzech přítomní a během své vlastní přednášky sdílejí své vlastní praktické zkušenosti k tématu s přítomnými účastníky. Více o RM se dozvíte na tomto odkazu.

A co bude dál?

Už teď Vám můžeme slíbit, že nezůstane jen u těchto prvních kurzů. Připravujeme pro Vás i řadu dalších, jak jednotlivých, tak i tematicky ucelených seminářů a workshopů. Je jen na Vás, členech NS MAS ČR, zda této nabídky jen využijete nebo se i zapojíte do přípravy tím, že nám pošlete své podněty a návrhy k dalším vzdělávacím aktivitám. K zaslání Vašich námětů a připomínek postačí vyplnit tento jednoduchý formulář.