NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Rubriky:Aktuality
PRV_logo_mini

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Nová pravidla ke stažení zde.

V aktualizovaném znění Pravidel dochází zejména ke změnám, které vyplývají ze zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření, či o formální úpravy textu. V rámci Pravidel opatření IV.1.1 Místní akční skupina došlo k vyškrtnutí bankovních poplatků ze Způsobilých výdajů, dále byly doplněny některé povinnosti, které MAS musí naplnit i po roce 2013, a byly poupraveny sankce pro nesplnění povinností. V rámci změn Pravidel opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie došlo především k úpravě definice příjemce dotace. V návaznosti na aktualizovanou Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, se z Programu rozvoje venkova vylučují subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Dále byla zrušena projektová dokumentace jako způsobilý výdaj a také dochází k dílčím změnám ve způsobilých výdajích u jednotlivých opatření a podopatření.

zdroj: SZIF

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.