NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Alokace místních akčních skupin na rok 2013

Rubriky:Aktuality
Logo_leader

Dne 30. 10. 2012 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013.

Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů udělených Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS předcházejícího roku.

Od počátku byla Monitorovacím výborem PRV schválena zásada oddělených rozpočtů jednotlivých skupin MAS v poměru 60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 205 236 EUR na rok a dále přesunem z opatření III.3.1 Vzdělávání a informace v celkové výši 3 830 021 EUR. Všechny částky se odvíjí od finančního plánu pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, který je stanoven v programovém dokumentu. Na rok 2013 se závazkuje zbytek finančních prostředků z celkové alokace na rok 2007-2013 určených pro danou skupinu MAS.

Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS

Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 (48 MAS) mají přiděleno 363 941 172 Kč, tj. 14 442 110 EUR (Celkové alokace jsou přepočítány kurzem dle predikce MF na rok 2013, tj. 25,2 Kč/EUR.)

Pro místní akční skupiny vybrané v roce 2009 (32 MAS) se v roce 2013 rozděluje 256 176 639 Kč, tedy po přepočtu kurzem 10 165 740 EUR.

Roční alokace pro Místní akční skupiny dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+) činí 188 111 466 Kč, tj. 7 464 741 EUR.

Konkrétní částky alokací pro jednotlivé MAS:

zdroj: MZe

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.