NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

MAS se školily ve zpracování strategií

Rubriky:Aktuality
IMG_1368

V posledních 4 týdnech pořádala NS MAS v rámci projektu na Podporu vzniku Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) sérii dvoudenních školení pro zástupce MAS a dalších partnerů, kteří se zajímají o nastavení těchto strategií. Školení byla pořádána ve čtyřech termínech po celé České republice (Luhačovice, Vodňany, Hlinsko a Jizerka).

Program byl koncipován jako diskuze nad dostupnými materiály s možností předávání vlastních zkušeností z praxe. Lektory byli zástupci NS MAS, kteří se podílejí na zpracování a připomínkování základních materiálů jako je Metodický pokyn pro integrované nástroje, který je v poslední fázi přípravy v mezirezortním připomínkovém řízení. S tímto materiálem také souvisí Manuál pro tvorbu SCLLD, kde jsou doporučovány hlavní kroky ke tvorbě této strategie. Dalším důležitým podkladem pro nastavení implementace strategie je Metodika pro standardizaci MAS, která byla koncem minulého měsíce schválena vládou a jejíž nastavení je v gesci MZe.

2014-05-29-09.42.41

Celý první den školení byl provázen Václavem Pošmurným, hlavním koordinátorem vyjednávacího týmu NS MAS pro přípravu období 20014-2020. Druhý den byl za účasti Jana Floriana, místopředsedy NS MAS, který má na starosti záležitosti nastavení činnosti MAS, implementace metody LEADER a komunikaci s MZe na nastavení standardů MAS. Oba dva dny moderovala a své zkušenosti prezentovala Olga Špiková, tajemnice NS MAS, která je hlavní koordinátorkou projektu podpořeného z OPTP a konzultantkou pro zpracování SCLLD jednotlivých MAS a realizaci jednotlivých projektů MAS v OPTP.

Účast na školeních využilo bezmála 340 účastníků, kteří zastupovali na 166 MAS.

Materiály ze ŠKOLENÍ společné metodiky tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

logotyp_optp

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.