NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace o projektech OPTP

Rubriky:Aktuality

Dne 7. března zasedala Výběrová komise OPTP, která učinila doporučení schválení projektů  v rámci 1. kola Výzvy č. 2.

Zatím nejsou zveřejněny informace o podpořených projektech, protože doporučené projekty Výběrovou komisí musí být ještě potvrzeny ministryní pro místní rozvoj a poté mohou být až zveřejněny (20 pracovních dní od podpisu zápisu z VK). Projekty s možnými „problémy“ jsou konzultovány, ostatní žadatelé budou kontaktováni po potvrzení výběru projektů.

Druhé kolo výběrové komise proběhne pravděpodobně první týden v dubnu.

Ke konzultacím týkajících se již průběhu projektů, jejich administrace a hlavně dokladování (znění smluv, mzdové listy, výkazy, faktury atd.) bude ze strany P-CRR připravena souhrnná metodika k dokladování výdajů a kontrolám. O existenci této metodiky bude příjemce včas informován a o průběžném předkládání dokladů bude dále komunikovat s již přiřazeným kontrolorem. Předpokládaný termín zveřejnění je konec března.

Olga Špiková, konzultant projektů MAS v rámci OPTP

logotyp OPTP

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář