NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Prezentace ze semináře v Českých Budějovicích

Rubriky:Aktuality
logo SPOV

Ke stažení prezentace se semináře SPOV ČR, MMR a MZe 29. srpna „Podpora rozvoje venkova v ČR“, převážně zaměřené na přípravu období 2014+. Seminář moderoval předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala.

Úvodní vystoupení

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

Integrovaný regionální operační program

Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Integrované přístupy v rozvoji venkova ČR v programovém období EU 2014 – 2020 z pohledu MMR

Mgr. František Kubeš, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR

Stav přípravy implementace nové Společné zemědělské politiky v ČR

Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou a rybářskou politiky EU

Program rozvoje venkova 2014-2020

Ing. Pavel Sekáč, ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe

20 let soutěže Vesnice roku a další regionální programy MMR

Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro místní rozvoj

Národní program podpory cestovního ruchu

Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro místní rozvoj

Nakládání s nepotřebným majetkem po účinnosti nového OZ

Ing. Zeňka Niklasová, odbor veřejných dražeb MMR

Spolupráce s partnery na přípravě programového období 2014+

Partnerské dohody SPOV ČR

Ing. Stanislav Rampas, člen předsednictva a výkonný tajemník SPOV ČR

Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+

Společné memorandum SMS ČR, SPOV ČR, SMO ČR a Asociace krajů ČR z 4. března 2014

Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+

Proklamace NS MAS ČR ze 4. března 2014

Komunitně vedený místní rozvoj

Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR

 

zdroj SPOV

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář