NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Podklady ze semináře Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její jednotlivé aspekty

Rubriky:Aktuality

Národní síť Místních akčních skupin České republiky pořádala 12.3.2014 v rámci Projektu na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR seminář s názvem Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její jednotlivé aspekty (seminář byl podpořen z OPTP).

logotyp OPTP

Tištěné podklady, které byly k dispozici na jednání ke stažení zde.

První část           CLLD v Dohodě o partnerství a operačních programech

Úvod do problematiky – obecné nařízení EK 1203/2013 články k CLLD (NS MAS – Václav Pošmurný)

Prezentace Úkoly CLLD v Dohodě o partnerství (MMR – NOK – Miroslav Daněk, oddělení přípravy Dohody o partnerství v odboru přípravy programového období 2014-2020)

Prezentace CLLD v prostředí integrovaných nástrojů – metodika IN a manuál tvorby SCLLD (MMR – Jelena Kriegelsteinová, ředitelka odboru rozvoje a strategie regionální politiky)

Prezentace IROP – prioritní osa 4 CLLD (ŘO IROP  - Rostislav Mazal a Kateřina Skálová – Prioritní osa CLLD)

OP Zaměstnanost – investiční priority 2.1 a 2.3 (CLLD) (NS MAS – Markéta Dvořáková)

Prezentace PRV –  Prioritní osa LEADER (MZe – Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV a Lucie Krumpholcová)

Prezentace Základní standardy MAS – postup (CP SZIF – Helena Hanoldová, vedoucí oddělení metodiky osy 4 PRV;  NS MAS – Jan Florian)

Výběr strategií a implementace – postup a gestoři – dílčí informace (NS MAS)

Druhá část          Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Shrnutí první části > Úvod do problematiky – Manuál tvorby SCLLD (NS MAS – Václav Pošmurný)

Prezentace Tvorba analytických podkladů, získávání dat z území, kontextové vyhodnocování statistických dat (NS MAS – Jiří Krist a Olga Špiková – GIS) – podklady

Zapojování veřejnosti do přípravy strategie, komunitní projednávání

Prezentace Zapojování žen do rozvojových aktivit v regionu a jejich podíl na rozhodování o realizaci strategie (MPSV – Hana Končelová, oddělení rovných příležitostí žen a mužů)

Prezentace Komunitní řešení v sociálně vyloučených lokalitách (Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování – Zuzana Drhová)

 Tvorba strategické části, kvantitativní a kvalitativní vymezení cílů

Diskuse – diskuzní příspěvek SPOV - prezentace rodina v SCLLD

 

logotyp OPTP

Přílohy

pdf
Seminář SCLLD 12. 3. 2014107 kB

program semináře

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.