NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Podklady ze semináře Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její jednotlivé aspekty

Rubriky:Aktuality

Národní síť Místních akčních skupin České republiky pořádala 12.3.2014 v rámci Projektu na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR seminář s názvem Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její jednotlivé aspekty (seminář byl podpořen z OPTP).

logotyp OPTP

Tištěné podklady, které byly k dispozici na jednání ke stažení zde.

První část           CLLD v Dohodě o partnerství a operačních programech

Úvod do problematiky – obecné nařízení EK 1203/2013 články k CLLD (NS MAS – Václav Pošmurný)

Prezentace Úkoly CLLD v Dohodě o partnerství (MMR – NOK – Miroslav Daněk, oddělení přípravy Dohody o partnerství v odboru přípravy programového období 2014-2020)

Prezentace CLLD v prostředí integrovaných nástrojů – metodika IN a manuál tvorby SCLLD (MMR – Jelena Kriegelsteinová, ředitelka odboru rozvoje a strategie regionální politiky)

Prezentace IROP – prioritní osa 4 CLLD (ŘO IROP  - Rostislav Mazal a Kateřina Skálová – Prioritní osa CLLD)

OP Zaměstnanost – investiční priority 2.1 a 2.3 (CLLD) (NS MAS – Markéta Dvořáková)

Prezentace PRV –  Prioritní osa LEADER (MZe – Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV a Lucie Krumpholcová)

Prezentace Základní standardy MAS – postup (CP SZIF – Helena Hanoldová, vedoucí oddělení metodiky osy 4 PRV;  NS MAS – Jan Florian)

Výběr strategií a implementace – postup a gestoři – dílčí informace (NS MAS)

Druhá část          Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Shrnutí první části > Úvod do problematiky – Manuál tvorby SCLLD (NS MAS – Václav Pošmurný)

Prezentace Tvorba analytických podkladů, získávání dat z území, kontextové vyhodnocování statistických dat (NS MAS – Jiří Krist a Olga Špiková – GIS) – podklady

Zapojování veřejnosti do přípravy strategie, komunitní projednávání

Prezentace Zapojování žen do rozvojových aktivit v regionu a jejich podíl na rozhodování o realizaci strategie (MPSV – Hana Končelová, oddělení rovných příležitostí žen a mužů)

Prezentace Komunitní řešení v sociálně vyloučených lokalitách (Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování – Zuzana Drhová)

 Tvorba strategické části, kvantitativní a kvalitativní vymezení cílů

Diskuse – diskuzní příspěvek SPOV - prezentace rodina v SCLLD

 

logotyp OPTP

Přílohy

pdf
Seminář SCLLD 12. 3. 2014107 kB

program semináře

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář