NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Ve spolupráci s ASZ proběhl seminář k sociálnímu začleňování a CLLD

Rubriky:Aktuality
ASZ

V pátek 26.9. proběhl v prostorách Úřadu vlády seminář Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS) a Agentury pro sociální začleňování (ASZ) na téma „SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU VE STRATEGIÍCH KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014+“.

2014-09-26 10.54.52Na úvod semináře vystoupila za NS MAS tajemnice Olga Špiková a  představila hlavní novinky jednání o nastavení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP 2014-2020. Za ASZ vystoupil Jakub Švec, vedoucí oddělení lokálních koncepcí s představením agentury a její hlavní činnosti.

Dále se již rozběhl plně nabitý program za účasti 70 zástupců MAS a zapojených organizací jako je Romodrom, nezisková organizace, která poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci.

2014-09-26 10.54.43

Petr Čáp, koordinátor spolupráce MAS a ASZ, představil CLLD s ohledem na synergie OP v ESIF a nastavení spolupráce ASZ a jednotlivých MAS při jejich tvorbě SCLLD. Jelikož všichni vědí, že bez ukázek z praxe by seminář byl pouze strohou teorií, byly z tohoto důvodu představeny dva typy projektů s dopadem na území MAS.

Za MAS Brdy a Vltava vystoupila Markéta Dvořáková, která aktivně NS MAS zastupuje při jednáních k nastavení OP Zaměstnanost, s ukázkou jejich práce v regionu k nastavení SCLLD a také zkušeností s tvorbou Komunitních plánů na území MAS.

Druhý příklad představila Eva Hamplová z MAS Šluknovsko, kde ve spolupráci se subjektem v území MAS realizuje projekt Poradenské centrum Střelnice ve Varnsdorfu, podpořeného z OP LZZ.

Odpolední program byl zaměřen na diskuzi a práci ve skupinách na témata sociální služby, sociální bydlení, zaměstnanost a sociální podnikání. Níže jsou uvedeny výstupy z diskuze, které byly zaznamenány pod vedením zástupců ASZ, odborníků z praxe, kteří mají zkušenosti jak v terénu, tak i s plánováním a nastavením aktivit.

   2014-09-26 13.04.59 2014-09-26 13.05.59 2014-09-26 13.05.26 2014-09-26 13.04.29

Seminář byl ukončen představením výstupů z jednotlivých skupin a společným závěrem, že je nutné se dále setkávat a předávat si zkušenosti a příklady již osvědčené dobré i špatné praxe.

O dalších seminářích budou zástupci MAS informováni prostřednictvím našich webových stránek. Za NS MAS děkujeme ASZ za poskytnuté prostory a organizační zajištění semináře, včetně důležitých informací a aktivního zapojení koordinátora spolupráce s MAS pana Petra Čápa.

ASZ poskytla zdroje informací:

Zajímavou literaturou, díky níž se můžete rychle orientovat v širokém spektru prevence sociálního vyloučení, jsou zmiňované Příručky pro obce: http://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka

Hlubší a konkrétnější informace obsahují Metodiky a manuály k tématům sociálního začleňování (zaměstnanost, bydlení, dluhová problematika, sociální služby aj.): http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/oblasti-podpory

Další zajímavé odkazy k sociálnímu podnikání:

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz (webové stránky zaměřené na problematiku soc. podnikání, obsahují např. manuál založení soc. podniku, příklady dobré praxe, adresář soc. podniků apod.)
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr (projekt Ministerstva práce a soc. věcí, v rámci něhož je možné využít bezplatného poradenství a bezplatných stáží v soc. podnicích, realizace bude ukončena k 30. 6. 2015)

a pak samozřejmě odkazy na naše příručky, metodiky a manuály:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost

Jednoduchá a krátká definice sociálního vyloučení. Pro tyto účely doporučuji stručný úvod do tématu na stránkách: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni

OS, za zhoršenou kvalitu fotografií se omlouváme

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.