NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Ve spolupráci s ASZ proběhl seminář k sociálnímu začleňování a CLLD

Rubriky:Aktuality
ASZ

V pátek 26.9. proběhl v prostorách Úřadu vlády seminář Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS) a Agentury pro sociální začleňování (ASZ) na téma „SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU VE STRATEGIÍCH KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014+“.

2014-09-26 10.54.52Na úvod semináře vystoupila za NS MAS tajemnice Olga Špiková a  představila hlavní novinky jednání o nastavení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP 2014-2020. Za ASZ vystoupil Jakub Švec, vedoucí oddělení lokálních koncepcí s představením agentury a její hlavní činnosti.

Dále se již rozběhl plně nabitý program za účasti 70 zástupců MAS a zapojených organizací jako je Romodrom, nezisková organizace, která poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci.

2014-09-26 10.54.43

Petr Čáp, koordinátor spolupráce MAS a ASZ, představil CLLD s ohledem na synergie OP v ESIF a nastavení spolupráce ASZ a jednotlivých MAS při jejich tvorbě SCLLD. Jelikož všichni vědí, že bez ukázek z praxe by seminář byl pouze strohou teorií, byly z tohoto důvodu představeny dva typy projektů s dopadem na území MAS.

Za MAS Brdy a Vltava vystoupila Markéta Dvořáková, která aktivně NS MAS zastupuje při jednáních k nastavení OP Zaměstnanost, s ukázkou jejich práce v regionu k nastavení SCLLD a také zkušeností s tvorbou Komunitních plánů na území MAS.

Druhý příklad představila Eva Hamplová z MAS Šluknovsko, kde ve spolupráci se subjektem v území MAS realizuje projekt Poradenské centrum Střelnice ve Varnsdorfu, podpořeného z OP LZZ.

Odpolední program byl zaměřen na diskuzi a práci ve skupinách na témata sociální služby, sociální bydlení, zaměstnanost a sociální podnikání. Níže jsou uvedeny výstupy z diskuze, které byly zaznamenány pod vedením zástupců ASZ, odborníků z praxe, kteří mají zkušenosti jak v terénu, tak i s plánováním a nastavením aktivit.

   2014-09-26 13.04.59 2014-09-26 13.05.59 2014-09-26 13.05.26 2014-09-26 13.04.29

Seminář byl ukončen představením výstupů z jednotlivých skupin a společným závěrem, že je nutné se dále setkávat a předávat si zkušenosti a příklady již osvědčené dobré i špatné praxe.

O dalších seminářích budou zástupci MAS informováni prostřednictvím našich webových stránek. Za NS MAS děkujeme ASZ za poskytnuté prostory a organizační zajištění semináře, včetně důležitých informací a aktivního zapojení koordinátora spolupráce s MAS pana Petra Čápa.

ASZ poskytla zdroje informací:

Zajímavou literaturou, díky níž se můžete rychle orientovat v širokém spektru prevence sociálního vyloučení, jsou zmiňované Příručky pro obce: http://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka

Hlubší a konkrétnější informace obsahují Metodiky a manuály k tématům sociálního začleňování (zaměstnanost, bydlení, dluhová problematika, sociální služby aj.): http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/oblasti-podpory

Další zajímavé odkazy k sociálnímu podnikání:

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz (webové stránky zaměřené na problematiku soc. podnikání, obsahují např. manuál založení soc. podniku, příklady dobré praxe, adresář soc. podniků apod.)
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr (projekt Ministerstva práce a soc. věcí, v rámci něhož je možné využít bezplatného poradenství a bezplatných stáží v soc. podnicích, realizace bude ukončena k 30. 6. 2015)

a pak samozřejmě odkazy na naše příručky, metodiky a manuály:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost

Jednoduchá a krátká definice sociálního vyloučení. Pro tyto účely doporučuji stručný úvod do tématu na stránkách: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni

OS, za zhoršenou kvalitu fotografií se omlouváme

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář