NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Základem úspěchu je spolupráce

Rubriky:Aktuality
logo-mini

NS MAS spolupracuje s organizacemi, které působí ve venkovském prostoru, a proto došlo v rámci vyjednávání co nejlepších podmínek pro období 2014-2020 k nové kooperaci se  Sdružením místních samospráv České republiky (SMS ČR).

Dlouhodobá spolupráce byla stvrzena podpisem Dohody o součinnosti a vzájemné spolupráci v dubnu tohoto roku. Cílem je spolupráce a podpora ve společných oblastech působení jako je komunitně vedený místní rozvoj v návaznosti na udržitelný rozvoj regionů a venkova.

IMG_2020-orezNSMAS

Sídlem SMS ČR je Zlín, který je také domovským městem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, novým partnerem pro NS MAS a jednotlivé místní akční skupiny.

Ve čtvrtek 22. května bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s touto univerzitou, čímž byly podpořeny další možné  návaznosti například na zpracování diplomových prací, absolventských stáží nebo pomoc při zpracování odborných podkladů pro strategie MAS. Memorandum bylo podepsáno na prvním ze série seminářů NS MAS k tvorbě Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS, které jsou pořádány za podpory OPTP.

image006

Univerzita je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 12 600 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií, marketingu a propagace.

OS

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.