NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zapojení venkovských podnikatelů do rozhodování o jejich osudu

Rubriky:Aktuality
logo-mini

Národní síť Místních akčních skupin ČR se dlouhodobě snaží o zapojení venkovských podnikatelů do procesu komunitně vedeného místního rozvoje. Toto odpovídá samotným principům spolupráce na základě metody LEADER – časem již osvědčeného modelu provázání aktivit obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Bonusem k této spolupráci pak jsou programy typu LEADER, nově také aplikace integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), kdy je o výběru projektů naplňujících místní strategie rozhodováno na té nejnižší úrovni – přímo v regionu – bez zásahů z centra. Nové plánovací období Evropské unie umožnilo aplikaci těchto principů v široké škále operačních programů, kde je důležitý pohled místních aktérů. Jedinou výjimkou, kde se toto nepodařilo prosadit, je Operační program Podnikání pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Velkou podporu principům spolupráce poskytují především Ministerstvo pro místní rozvoj a také Ministerstvo zemědělství. Druhé jmenované se v celém průběhu přípravy dotačních programů snažilo předat své pozitivní zkušenosti všem ostatním řídícím orgánům, a to za velké osobní angažovanosti ministra zemědělství Mariana Jurečky. Na vrcholovém jednání ministrů k nastavení OP PIK a zapojení CLLD byla cítit podpora těmto principům také od ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Ani tato úroveň jednání však ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka nepřesvědčila, že zapojení místních akčních skupin do procesu výběru projektů není administrativní zátěží, ale přidanou hodnotou.

Jediným, co se v úzké součinnosti MMR a MZe podařilo, je vyčlenění alokace OP PIK pro venkovské mikropodniky v obcích pod 3000 obyvatel s hustotou osídlení menší než 150 ob./km2 ve výši 1,8 mld. Kč, zapojení NS MAS do Monitorovacího výboru OP PIK a zapojení MAS do animačních činností.

Ve vztahu mezi NS MAS ČR a MPO ČR bylo připravováno Memorandum, jehož cílem mělo být nastavení systému začlenění MAS do OP PIK a také systému jejich financování. Pro neshody na základních principech k podpisu tohoto memoranda nedošlo. Dvoustraně dojednané dílčí ústupky MPO jsou uvedeny ve schváleném návrhu OP PIK stejně jako činnosti a aktivity, které deklarují jiné dokumenty.

Lze konstatovat, že principy Komunitně vedeného místního rozvoje jsou díky aktivnímu přístupu MMR úspěšně aplikovány v Integrovaném regionálním operačním programu, v OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí, již tradičně zapracovány v Programu rozvoje venkova. Dílčím způsobem pak bude aplikována aktivní pomoc žadatelům na venkově ze strany MAS v OP Věda Výzkum Vzdělávání.

Jak řekl František Winter, předseda NS MAS ČR: „Velmi děkuji ministryni pro místní rozvoj paní Věře Jourové, ministrovi zemědělství panu Marianu Jurečkovi, a celým jejich týmům, a také regionálním partnerům z řad Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů a Svazu měst a obcí za maximální podporu zapojení integrovaného nástroje CLLD do OP PIK pro maximální plnění Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti nezemědělského a nesociálního podnikání.“

VP

Přílohy

Komentáře

Trackbacky/Pingbacky

  1. Zapojení venkovských podnikatelů do rozhodování o jejich osudu | MAS Pomalší - 4.8.2014

    […] Tisková zpráva Národní sítě MAS ČR k problematice zapojení venkovských podnikatelů […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.