NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktuálnost dat ve SCLLD

Rubriky:Aktuality

Ve svém doporučení v rámci konzultací strategií CLLD Haskoning DHV uvádí doporučení doplnit data analýzy SCLLD o nově dostupná k roku 2013 , popř.2014 – jsou-li dostupná.

1) Strategie CLLD je platná pro období 2014–2020, data by tedy měla být maximálně aktuální k 31. 12. 2013 > není tedy třeba se zaobírat novými daty, v potaz je ovšem třeba brát možný vývoj, obzvláště pokud ho z pohledu současného stavu znáte, a pokud měl výrazný dopad na vývoj území

2) V mnohých strategiích byla u některých hodnocení uvedena „stará“ data např. za roky 2011 nebo 2010 a nebyla doplněna novějšími > v těchto případech je třeba data v této oblasti aktualizovat

3) V oblasti evaluace SCLLD je ovšem také třeba brát ohled na vyhodnocování naplňování strategie (např. z vlastních zdrojů nebo dotací od kraje) již za rok 2014

4) MAS obdržela od ČSÚ data ve struktuře uvedené v Manuálu tvorby SCLLD za rok 2014

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář