NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Předsedou NS MAS byla zvolena Posázaví o.p.s.

Rubriky:Aktuality
VH NS MAS upr.RB

Na včerejší Valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. (NS MAS) v Zábřehu na Moravě, kterou zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, byly poprvé přímou volbou zvoleny předsednická a místopředsednické místní akční skupiny.

V pozdních odpoledních hodinách, kdy proběhlo několik kol volby, se stala předsednickou organizací Posázaví o.p.s. zastoupená ředitelem Václavem Pošmurným. Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Opavsko v čele s předsedou Jiřím Kristem a Český Západ – Místní partnerství, o.s. prostřednictvím Jana Floriana.

VH NS MAS upr RB2

Podrobnější informace o průběhu valné hromady zveřejníme co nejdříve.

Hlavní partner Akce:

CS 190 let_logo&stuha

Komentáře

9 komentářů u „Předsedou NS MAS byla zvolena Posázaví o.p.s.

 1. Hienl Petr #

  Dobrý den,

  průběh volby předsedy na včerejší valné hromadě v Zábřehu mnou hluboce otřásl, byla to jasná ukázka toho, že totalita se opravdu vrací. Leader vlastně včerejším dnem přestal v ČR existovat. Co nám náš hospodář zasel, to sklízíme – a je to daremná sedba.

  Napříště (pokud nějaké bude) snad bude lepší, když odstupující předseda sám samojediný zvolí toho, kdo po něm nastoupí do funkce. Nebo snad bude lepší, když bude funkce dědičná. Ať žije feudalismus!

  Petr Hienl

 2. Tomáš Šulák #

  Vážení přátelé,
  valná hromada NS MAS v Zábřehu ukázala velké mantinely demokratické volby jejích nových zástupců. I přes velmi složitá pravidla stanov, 2/3 většiny (což nemá asi žádná jiná organizace), se demokraticky rozhodlo.
  Komentář pana kolegy je přízemní a zcestný.
  Tomáš Šulák, předseda SR MAS – Partnerství Moštěnka, moderátor valné hromady

  1. Jiřina Karasová #

   Dobrý den,
   chtěla bych se vyjádřit především ke 2/3 hlasů ve stanovách NS MAS – není to jen u volby – je to u všech usnesení – tedy i při schvalování rozpočtu a podobně. Není to šťastná volba a není to nikde obvyklé. Jako pojistka se 2/3 většina vyžaduje při změně stanov, odvolávání zvolených orgánů a sloučení, přeměně nebo zrušení spolku. Nikoli u volby a dalších rozhodnutí VH. I když byla tato volba důležitá, nevolili jsme prezidenta. A i u prezidentské volby v druhém kole, kam postupují už jen dva kandidáti , postačí k vítězství prostá většina.
   Tady je třeba oponovat tomu, že se 2/3 členů demokraticky rozhodlo – předseda byl zvolen po třech kolech volby prostou menšinou. A to jen díky tomu, že ten, kdo získal prostou většinu hlasů nakonec ustoupil, abychom vůbec byli schopni jednat dál, protože návrhy, které tam padaly, byly po právní stránce více než morbidní. Ale nikomu to nevadilo. Ukázalo to, v jaké úrovní právního vědomí se pohybujeme i přes účast právníků. Bohužel. Ale opravdu to nebylo jen negativní. Za pozitivní považuji, že se veřejně ukázalo, kdo je kdo. Na jedné straně kandidát, který prokázal, že mu jde o celou naši organizaci víc, než o zisk vlastní funkce. A pak druhý, který se rád chopí postu i s tím vědomím, že je předsedou menšiny. Osobně za sebe si neumím představit, že bych v podobné situaci takové gesto od protikandidáta přijala. Ale určitě to o něčem svědčí. O zklamání se tu hovořit nedá. Zklamaná bych byla, kdyby námi navržený kandidát přijal funkci předsedy voleného menšinou, a to i přes viditelnou podporu některých oficiálních řečníků, která byla před volbou nemístná. Kdo se VH zúčastnil, ať si situaci probere sám.
   Pokud budeme skutečně dodržovat stanovy, jak bylo žádáno, tak se uvidíme brzy. VH neschválila věci, které jsou podle stanov určené jen jí. Rozhodně bych do jejího programu požadovala také změnu stanov, aby příští volba mohla být skutečně více demokratická a méně trapná.

  2. Tomáš Havránek #

   Dobrý den,
   myslím, že by měla k volbě předsedy zaznít ještě jedna věc. Ať už probíhala demokraticky (to znamená v souladu se stanovami) nebo ne, stala se přinejmenším spornou ve chvíli, kdy jsme ji znovu otevřeli po předchozím ukončení tohoto bodu programu. Argument pro odstoupení Jaromíra Poláška, že nemůžeme světu vyslat negativní signál a nezvolit předsedu, je sice rytířský, obávám se ale, že způsob, jakým probíhalo jednání, je sám dostatečně negativním signálem, který faktem, že máme předsedu s takovýmto mandátem, nezměníme. Je třeba si přiznat, že král je nahý.

 3. Petr Kulíšek #

  Vážení, vašich názorů a postojů si vesměs vážím, a také dokážu pochopit emoce na místě a zklamání. I tak si dovoluju navrhnout přestat se napadat, abychom nedělili voliče jako prezidentská volba. Na nadsázku je určitě místo v delším hovoru, na odsuzování také. Osobně si myslím, že jsme se v honbě za nutností mít předsedu ukvapili. I bez změn stanov, což je také dost ukvapená myšlenka, bychom se možná dobrali toho, že s dvěma stávajícími místopředsedy bychom to 90 dní přežili v klidu. Myslím si, že nás čekají dvě věci:
  - pracovat s pokorou, když víme, že hnutí není dav, abychom to společné hnutí neztratili, poslouchat co říká druhá polovina fóra a odlišit křik od podstatného
  - vymyslet lepší a silnější způsob volby. Považuju ty 2/3 za velmi dobrou pojistku proti moci jednoho hlasu. Můžeme například vymyslet (když už máme být inovativní a kreativní) spolupředsednictví nebo jinou sdílenou formu zastupováním jednotlivcem (když statutárním orgánem je výbor je to ideální), můžeme mít více místopředsedů, a netrvat tak na síle jednotlivých osob v čele, když vidíme, jak je to podstatné části členů nesympatické.
  Zkrátka dost negací. 2/3 jsou spíše výhoda, blíže konsensu. A když to tak není, tak se prostě smiřme s tím, že nemáme konsensus, když je to realita. A zkusme na něm pracovat.

 4. Zuzana Zajícová #

  Dobrý den,
  podle mého názoru je nastavení 2/3 většiny opravdu nešťastné.. Zkusme však i přes výsledek volby, se kterou většina hlasujících nesouhlasí, být objektivní a držet za jeden provaz, který byl doposud pevný a silný. Zeptám se, mandát předsedy je dvouletý?

  1. Hana Dufková #

   Dobrý den, ano mandát je dvouletý. Já jsem o tom také moc a moc přemýšlela. A i když jsem si nejdřív myslela, že jsme se stanovami asi udělali chybu, když jsme si odsouhlasili 2/3 většinu pro volbu, tak jsme postupně došla ke stejnému názoru, který výše napsal pan Kulíšek – je to vlastně dobrá pojistka. Ony 2/3 vycházely z toho, že VH je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. A pokud by bylo usnesení přijatou 1/2 přítomných, tak by mohl být předseda zvolen vlastně cca 1/4 členů. A tomu chtěl tvůrce stanov zabránit. Zase souhlasím s p. Kulíškem v tom, že nebylo třeba zvolit za každou cenu. Pokud je výbor kolektivním orgánem, tak předseda zastupuje navenek, ale rozhoduje VV. V případě nepřítomnosti předsedu zastupuje xxxxx (dle stanov). Takže nebylo nutno. Jenže on tu schůzičku naší, malou, vlastně ani nikdo neřídil (pan Šulák byl určen výborem jako moderátor). Nebo jsem zrovna nedávala pozor, když se volil řídící schůze? I to je možné a v tom případě se omlouvám. A ty informace o tom, že když VH neschválí něco (např. rozpočet), protože je neusnášeníschopná, tak tato kompetence potom přechází na VV – to přeci nemohl nikdo myslet vážně.
   Přeji krásný víkend.

 5. Jiří Kučera #

  Dobrý den kolegové,

  Rozhodl jsem se sestavit návrh změn ve stanovách a řádech Valné hromady (dále jen VH), aby nedocházelo k situacím, které jsme zažili na posledním zasedání VH. stejně jako jsem apeloval na všechny na sněmu, je třeba znát pravidla a jejich znění. Proto bude potřeba pár změn. K poznámce kolegyně Dufkové. Stanovy v přesném znění říkají – par. 6 čl. 5: „Valná Hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména….“ a jednotlivé body včetně „…b) schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období a roční rozpočet spolku….“
  Z tohoto ustanovení vyplývá, že máme opět problém se zněním stanov. Kdyby bylo uvedeno VH rozhoduje o všech záležitostech spolku, výhradně: Pak by nic z uvedeného výčtu nemohl převzít výbor NS. V našem případě však je možné, aby Výbor přijal usnesení, kterým schvaluje rozpočet a plán s tím, že ho předloží na další VH a nabídne členům, aby dle stanov písemně požádali o svolání VH a shodli se na programu (úprava stanov, schválení plánu 2015, rozpočtu 2015). Když se najde 1/3 členů, kteří se dohodnou na programu a písemně požádají o svolání VH, bude se konat další VH min. za 21 dní od oznámení Výborem. Takže k realitě času. Pokud nám výbor nabídne programové body VH do 14 dnů. Najde se 57 organizací, které to budou vidět jako účelné a odpoví písemnou žádostí na kancelář NS MAS o svolání VH do týdne. Mohla by VH být cca v druhé polovině května. NS musí fungovat a výbor má veškeré kompetence.

 6. Jiřina Karasová #

  Milý kolego Kučero,
  proč jste tuto chiméru nevypustil už na VH – pokud by to bylo podle vašeho výkladu zákona, tak jsme vůbec žádné volby dělat nemuseli – také tam není výhradně. A výbor mohl přijmout nějaké usnesení bez ohledu na stanovy. Jenže ono to takto jednoduché není.
  Slovo výlučně (správněji než výhradně) – užívá se u dalších orgánů spolku na které je přenesena výlučná pravomoc k některým záležitostem – v tomto případě si právo rozhodovat o nich už nemůže osobovat Valná hromada.
  Co se týká rozpočtu – neuvedeme-li vůbec ve stanovách, kdo má právo rozhodovat o rozpočtu – je to pak automaticky nejvyšší orgán – u nás Valná hromada. Pokud by měl o rozpočtu rozhodovat výbor, muselo by to být ve stanovách uvedeno. Ale je tam naopak uvedena Valná hromada. Ta může tuto povinnost převést na jiný orgán (Výbor), ale jenom změnou stanov, a to naprosto stejným hlasovacím postupem, který je pro jednání valné hromady uveden ve stávajících stanovách. Tedy 2/3 většinou přítomných. Pak se to zanese do stanov a provede se jejich změna. Až poté může schvalovat rozpočet výbor. V současné situaci NS MAS může rozpočet schválit skutečně jen VH MAS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.