NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

REGIONTOUR 2015 – venkov, rozvoj regionů a místní akční skupiny

Rubriky:Aktuality
RegionTour

Tandem veletrhů GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen ve čtvrtek 15.1. v pavilonu P přestřižením pásky, kterého se ujali ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, primátor města Brna Petr Vokřál, kardinál Dominik Duka, generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, velvyslanec Maďarska Tibor Petö, starosta města Debrecín László Papp a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Význam akce podtrhla přítomnost nejvyšších představitelů jednotlivých krajů i dalších významných hostů.

2015-go-regiontour-02-jgz_3514 2015-go-regiontour-03-jgz_3517

Veletrh cestovního ruchu určoval také směr prezentace Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS), Celostátní sítě pro venkov (CSV) a Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), která se svojí nabídkou odborných informací a materiálů zaměřila na rozvoj regionů a prezentaci projektů programu rozvoje venkova s důrazem na cestovní ruch. Prostory stánku sloužily k setkávání partnerů CSV z celé České republiky a dalším zájemcům o rozvoj regionů.

regiontour 2015 058 regiontour 2015 003

stanek

Zahajovací den veletrhu byl mimo jiné zaměřen na prezentaci projektu spolupráce místních akčních skupin (MAS) realizovaného z programu rozvoje venkova s názvem Poznejte zelené srdce Česka, který připravily společně Místní akční skupina Havlíčkův kraj a Místní akční skupina Hlinecko. Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na území CHKO Žďárské vrchy, kterému je přezdíváno „zelené srdce Česka“, a to netypickou motivační formou – hrou. Zapojením rodičů a dětí do putovní hry se posílí návštěvnost na mnoha místech v regionu a nabídneme prostřednictvím pověstí a pohádek atraktivní zajímavá místa nejen pro děti. Součástí byl také program na hlavním pódiu s křtem knihy  stejného jména. Kniha je ovšem jen jedním z prvních produktů projektu, který spustí v letní sezóně 2015 velkou motivační hru s putováním a poznáváním regionu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

201501221134IMG_6171x 201501220509IMG_6199x

Knihy vládly veletrhu, a proto druhou představenou knihou byla Tvář venkova 2014. Již čtvrté vydání této publikace, zabývající se architekturou na venkově, bylo za přítomnosti významných hostů pokřtěno předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a novým ředitelem odboru regionální politiky MMR Davidem Koppitzem. Expozici navštívili a občerstvení z regionálních produktů a potravin ochutnali členové Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, zástupci ministerstva pro místní rozvoj včetně 1. náměstkyně Kláry Dostálové a náměstka Zdeňka Semoráda, hejtmani, starostové a členové místních akčních skupin. Veletrh jako příležitost k jednání využili i noví koordinátoři CSV z regionálních pracovišť.  Tito koordinátoři se prostřednictvím vystavených materiálů měli možnost blíže seznámit s činností významných partnerů CSV a byla příležitost i k diskusi o konkrétních aktivitách v regionech.

krest krest

Pátek otevřel veletrh své brány převážně zástupcům škol. Studenti oborů regionálního rozvoje a cestovního ruchu se zajímali o nové programové období, agroturistiku, regionální značení potravin a možnosti spolupráce subjektů na venkově. „Za vystavovatele jsem byla příjemně překvapena navýšeným zájmem o odborné informace oproti minulým ročníkům. Publikace zabývající se komunitně vedeným místním rozvojem a programovým obdobím 2014-2020 byly rozdány téměř během prvních dvou dnů veletrhu“, informovala tajemnice NS MAS Olga Špiková. Sobota a neděle mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech tradičně patřila rodinám s dětmi. Zástupci klubu vojenské historie KRALKA na stánku aktivně představili projekt revitalizace vojenského muzea, který umožnil rozvoj pevnostní turistiky v sudetské oblasti a připomenutí událostí  z dob II. světové války.

P1030067 regiontour 2015 055

Prezentaci expozice partnerů NS MAS, CSV a SPOV ČR si během čtyř dnů prohlédlo na 30 tisíc návštěvníků z řad odborné a laické veřejnosti a již teď se začínají přípravy na další ročník veletrhu REGIONTOUR, který se uskuteční 14. – 17. ledna 2016.

V článku využity informace a fotografie z BVV, SPOV ČR, MAS Hlinecko a CSV

loga prv

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář