NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka na jednání Výboru

Rubriky:Aktuality, Pozvánky
logo-mini

Jednání Výboru se bude konat v úterý 9. února v Olomouci - RO SZIF Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc – zasedací místnost v prvním patře

 

Program:

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
2. Doplnění a schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
4. Návrh členských příspěvků do NS MAS
5. Návrh rozpočtu 2016
6. Zaměření aktivit NS MAS – dlouhodobá a střednědobá strategie
7. Aktualizace Stanov NS MAS
8.  Návrh programu Valné hromady NS MAS 2016
9. Výroční zpráva NS MAS 2015
10. Směrnice NS MAS novelizace 2016
11. Zprávy o činnosti za uplynulé období
12. Různé

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář