NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka na jednání Výboru

Rubriky:Aktuality, Pozvánky
logo-mini

Jednání Výboru se bude konat v úterý 12. července v Olomouci - RO SZIF Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc – zasedací místnost v prvním patře

x

Program:

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
2. Doplnění a schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
4. Web NS MAS
5. Interní směrnice – Pravidla tvorby rozpočtu, Pracovní cesty členů PS
6. Stanovy NS MAS
7. Strategie rozvoje NS MAS do roku 2030
8. Zprávy o činnosti za uplynulé období
9. Různé

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář