NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Žádost ORP při MMR pro zástupce KS MAS

Rubriky:Aktuality
mmr_cr_rgb_min

Odbor regionální politiky při MMR si dovoluje KS MAS požádat o spolupráci při přípravě publikace k nástroji CLLD. Jak již zaznělo na WorkShopu se zástupci KS MAS (MEDUIN, 20.9.2016), rádi by do publikace zařadili krátkou informaci (shrnutí) za každou MAS, která si podala (nebo plánuje podat) žádost o podporu strategie CLLD.

Informace za každou MAS by měla obsahovat:

  •  definování území a identity MAS
  • programové rámce (zapojení do OP) – výčet
  • zajímavé/specifické plánované projekty/aktivity (např. klíčové projekty)

Příklad: MAS Horní Bečva působí na území obcí ležících na horním toku řeky Bečvy, v typickém horském kraji, jehož neodmyslitelnou součástí je folklór a zimní rekreace. Území MAS zabírá 12 obcí a má celkem 15 480 tisíc obyvatel. Opatření pro rozvoj svého území bude MAS Horní Bečva realizovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Mimo jiné MAS plánuje zavádět internet na základních školách, zřizovat zvukovou signalizaci pro nevidomé nebo výstavbu cyklotras, které by přispěly k rozvoji letního cestovního ruchu v regionu. V tomto směru MAS plánuje také výstavbu nové turistické stezky na ikonickou horu Radegast.

Informace by měla být v rozsahu 500–1200 znaků včetně mezer. Prosí o dodržování stanoveného rozsahu.

Ocení také vlastní fotografie s typickými prvky jednotlivých krajů, resp. území MAS (přírodní, technické, kulturní zajímavosti apod., nejlépe s vazbou na plánované projekty).

Prosí jednotlivé KS MAS o:

  • kontaktování místních akčních skupin na území kraje s požadavkem na vypracování krátké informace,
  • sesbírání informací (popř. fotografií) za jednotlivé MAS na území kraje,
  • zaslání sesbíraných informací a materiálů na adresu Richard.Nikischer@mmr.cz do 3.10.2016,
  • vypracování a dodání (na adresu Richard.Nikischer@mmr.cz do 3.10.2016) úvodní obecné informace k území kraje (především s ohledem na nástroj CLLD; rozsah 1000–2500 znaků včetně mezer).

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.