NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Semináře pro žadatele pro připravované výzvy MPSV

Rubriky:Aktuality

ŘO OPZ si vás dovoluje informovat o připravovaných seminářích pro žadatele  pro připravované výzvy MPSV na sociální podnikání. Seminářů se mohou zúčastnit i MAS či žadatelé, kteří připravují projekty pro oblast sociálního podnikání v rámci CLLD. Pokud by zájem značně převyšoval poptávku, bylo by možné uspořádat obdobné semináře i pro MAS a žadatele v rámci CLLD. Do budoucna rovněž zvažujeme uspořádání minimálně jednoho workshopu pro MAS k hodnocení projektů zaměřených na sociální podnikání (cca květen/červen 2017).
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/novinky/1428-seminare-pro-zadatele-pro-pripravovane-vyzvy-mpsv-na-socialni-podnikani

Velmi doporučujeme MAS přizvat k jimi organizovaným seminářům pro žadatele pro oblast sociálního podnikání jak zástupce ŘO OPZ, tak i lokální konzultanty z projektu MPSV pro oblast sociálního podnikání:
http://ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/lokalni-konzultanti-mpsv

Zároveň žadatelům doporučujeme využít možnosti bezplatných konzultací s těmito konzultanty, a to jak v případě projektových záměrů zaměřených na aktivitu integrační sociální podnik, tak i v případě (a to zejména) environmentálních sociálních podniků. Lokálními konzultanty pro environmentální sociální podniky jsou Markéta Vinkelhoferová a Veronika Bačová (kontakty najdete na výše uvedeném odkaze).

ŘO OPZ

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář