NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Výhody komunitně vedeného místního rozvoje (průzkumné stanovisko)

Rubriky:Aktuality

Zveřejňujeme pracovní text Předběžného návrhu stanoviska specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí Výhody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro integrovaný místní rozvoj a integrovaný rozvoj venkova. Pracovní text stanoviska, které na žádost Estonska zpracovává Evropský hospodářský a sociální výbor, můžete připomínkovat do půlnoci 3.11.2017. Výsledný text po schválení v prosinci 2017 bude doručen Evropské komisi, Evropské radě, Evropskému parlamentu a Výboru regionu. Omlouváme se za krátkou dobu k připomínkování.

Náměty prosím zasílejte Mgr. Ing. Romanu Hakenovi, zpravodaji stanoviska, na adresu roman.haken@cpkp.cz, případně oznamujte telefonicky na tel 777 793 711.

Připomínkovat můžete českou verzi, případně rovnou v angličtině anglickou verzi.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář