NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OPŽP – vyhlášení výzev na nové aktivity, postup ukončování projektů ze strany MAS

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Zveřejňujeme aktualitu k OPŽP týkající se vyhlášení výzev 127 a 128 na nové aktivity a upřesnění postupu ukončování projektů ze strany MAS:

1) Informujeme MAS, že ke dni 01. 10. 2018 byla vyhlášena 127. a 128. výzva ŘO OPŽP na nové aktivity CLLD v OPŽP.  

Z důvodu technického nastavení systému MS2014+, které v rámci administrace nástroje CLLD neumožňuje zadat na výzvách MAS pozdější datum ukončení příjmu žádostí, než je datum ukončení výzvy ŘO, je toto datum nastaveno na 06. 01. 2020. Stále však platí, že MAS musí své výzvy navázat (vyhlásit) na výzvy ŘO OPŽP nejpozději do 28. 02. 2019. Příjem žádostí v rámci výzev MAS může probíhat i v následujících měsících. V rámci schvalování výzev MAS bude prováděna kontrola nastavení termínu vyhlášení výzvy do konce února 2018, výzvy s pozdějším datem vyhlášení nebudou akceptovány a přidělená alokace na danou aktivitu bude odebrána. Podklady pro vyhlášení výzvy MAS předkládejte e-mailem k posouzení Řídícímu orgánu OPŽP – Ing. Miroslav Krob, e-mail: miroslav.krob@mzp.cz.

2) Informujeme MAS, že v rámci CLLD v OPŽP došlo k úpravě postupu při ukončování projektů ze strany MAS.

V případě žádostí, které nesplnily kritéria formálních náležitostí nebo podmínky kontroly přijatelnosti, nebo které nesplnily kritéria věcného hodnocení, vydává MAS závazné stanovisko, ve kterém uvede, že projekt nebyl vybrán k podpoře. Toto stanovisko musí obsahovat jasné určení MAS, která jej vydala, žádosti o podporu, která není doporučena, a žadatele. Dále je nezbytné, aby stanovisko jasně konstatovalo, že projekt není doporučen k podpoře a obsahovalo odůvodnění obsahující informace o doposud proběhlém řízení o žádosti, důvodech nedoporučení žádosti a případném vypořádání žádosti o přezkum. Doporučujeme zároveň uvést informaci, že toto závazné stanovisko není konečným stanoviskem ve věci. Vzor závazného stanoviska je přiložen k využití, žlutě označené pasáže jsou určeny k doplnění či výběru z nabídnutých možností.  Stanovisko vkládá MAS do MS2014+, do záložky „Hodnocení“. Následně vydá ŘO OPŽP usnesení o zastavení řízení, či rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace, se zdůvodněním, že dle závazného stanoviska MAS, se kterým byl žadatel seznámen prostřednictvím MS2014+, nebyl tento projekt vybrán k podpoře.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.