NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Příručka Pokyny ke Zprávě o plnění ISg

Rubriky:Aktuality

Zveřejňujeme příručku Pokyny ke Zprávě o plnění ISg.

Termín podání Zprávy je 20. července 2018.

Vzhledem k tomu, že přenos údajů z IS SZIF do MS2014+ za operace 19.2.1 a 19.3.1 nebyl dosud zprovozněn, Zpráva o plnění ISg opět nebude obsahovat automaticky naplněné údaje o čerpání a realizaci v PRV. Všechny indikátory PRV (kromě tří, jež jsou přebírány z úrovně programu), byly proto přesunuty do oblasti s ručním plněním nositele (obrazovka „Indikátory ručně plněné nositelem ISg“).

 Na této obrazovce vyplní MAS hodnoty, které dostane k dispozici od SZIF, nebo sama spočítá z realizovaných projektů na základě instrukcí ŘO PRV.

Podle předběžných informací z jednání Platformy CLLD by měl SZIF poskytnout jednotlivým MAS údaje o finančním čerpání, které budou ke Zprávě pouze připojeny v příloze. Rozsah poskytnutých údajů a postup pro stanovení dosažených hodnot indikátorů bude blíže specifikován nejpozději v týdnu od 9. 7. – 13. 7. 2018 na základě vyjádření SZIF.

V případě obecných dotazů k podání Zprávy se, prosím, obracejte na adresy uvedené v příručce. V případě dotazů k poskytnutí nebo výpočtu údajů k čerpání v PRV, prosím, vyčkejte dalších informací ze strany SZIF, případně ŘO PRV.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář