NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Změny SCLLD v programovém rámci OPŽP – aktualizace

Rubriky:Aktuality

V rámci Operačního programu Životní prostředí bylo schváleno rozšíření aktivit pro integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (dále též „CLLD“), realizovaný Místními akčními skupinami, a to:

  • založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • realizace protierozních opatření,
  • zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).

MAS se schválenou strategii CLLD mají možnost rozšířit své strategie o Programový rámec OPŽP nebo přidat nová opatření (aktivity) do již schváleného Programového rámce OPŽP. ŘO OPŽP realizoval pro MAS informační semináře a připravil šablonu pro zpracování Programového rámce OPŽP.

 Zájemci mohou v období od 3. 4. do 31. 5. 2018 podat výše uvedenou žádost o změnu SCLLD v programovém rámci OP ŽP, která bude spočívat v přidání nových aktivit, resp. opatření.

 Případné dotazy k podání žádosti zasílejte na adresu clld@mmr.cz.

Informace o technické změně OP ŽP
NOVÉ - Doplnění nových opatření do struktury strategie CLLD – technické omezení
Informace o modifikaci výzev k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD
Příloha 1 – Rozšíření CLLD o nové aktivity
Příloha 2 – Metodické stanovisko č. 10 k MPIN

Šablony k novým aktivitám v OPŽP
Doporučení pro realizaci nových aktivit CLLD v OPŽP

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.