NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Informujeme MAS, že došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, jejichž znění je účinné od 07. 01. 2019. V rámci 20. verze Pravidel jsou pro CLLD relevantní především tyto změny:

  • Došlo k odstranění specifického kritéria přijatelnosti u SC 4.4 – sídelní zeleň; projekt již nemusí být realizován pouze v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 obyvatel, podpora nyní není omezena počtem obyvatel.
  • K aktivitě 4.3.5 na protierozní opatření již není zapotřebí dokládat komplexní studii – z textu se vypouští formulace „vyplývajících z komplexních studií“. Studii nahrazuje popis, který je povinnou součástí žádosti – popis příčin problémů (např. krajinný pokryv a krajinné prvky v území, délka a sklon svahu, geologické podloží, půdní typy, způsob hospodaření), výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy pomocí univerzální rovnice USLE a návrh nejefektivnějších řešení, jenž bude součástí žádosti o dotaci.

 Odkaz na aktuální 20. verzi Pravidel: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674.

  Zároveň informujeme MAS, že aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) neproběhla dle předpokladu do konce roku 2018, zejména z důvodů diskuze zásadních úprav mezi resorty a dle posledních informací z MŽP se jejich vydání předpokládá koncem ledna 2019. Projekty podané do výzev MAS vyhlášených do aktualizace NOO, budou hodnoceny dle stávajících Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2018 účinných od 01. 02. 2018 (ke stažení na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp). Pokud MAS plánuje vyhlásit výzvu s aktualizovanými NOO, musí tak učinit až po zveřejnění nových NOO. U již zkontrolovaných a odsouhlasených výzev MAS postačí vyměnit přílohu NOO za novou aktualizovanou, není nutné zasílat výzvu a podklady znovu ke kontrole. O schválení aktualizace budeme MAS neprodleně informovat.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.