NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Vzory příloh u výzev ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz), u výzev ŘO OPŽP, které slouží pro vyhlašování podvýzev CLLD (tj. výzva 87., 88., 127. a 128.), byly do záložky dokumentů nahrány povinné/doporučené vzory příloh. Přílohy předkládají žadatelé v rámci žádosti o dotaci.

 87. výzva – SC 4.2 (https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=91)

 •  Kumulativní rozpočet
 • Rozpočet osobních nákladů
 • Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře
 • Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim

88. výzva – SC 4.3 (https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=92)

 • Kumulativní rozpočet
 • Rozpočet osobních nákladů
 • Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře
 • Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

127.výzva – SC 4.3 (https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130)

 • Kumulativní rozpočet
 • Rozpočet osobních nákladů
 • Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře
 • Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

128.výzva – SC 4.4 (https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131)

 • Kumulativní rozpočet
 • Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře
 • Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.