NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Doporučení MMR-ORP k jednání povinných orgánů MAS – aktualizace k 1.6.2020

Rubriky:Aktuality

Zveřejňujeme dokument Doplňující informace k doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam) – aktualizace k 1. 6. 2020.

Vzhledem ke skutečnosti, že omezení pro shromažďování osob se rozvolňují, není již opodstatnění pro využívání postupů korespondenčního rozhodování, pokud je MAS nemá zakotvené ve svých listinách

Dokument nyní obsahuje rekapitulaci situace, informaci o zákoně 191/2020 Sb., a správný postup při využití per rollam, který je použitelný univerzálně. Původní postup byl ponechán kvůli historické souvislosti a byl mírně upraven, protože zákon 191/2020 Sb. sice počítá s prodloužením mandátů členů orgánů, které byly ukončeny na počátku karantény v období před jeho schválením, ale nijak výslovně nepovoluje zpětně využití postupu per rollam.

V případě, že MAS využila v rozporu se svými postupy rozhodování per rollam před 24. 4. 2020 (kdy zákon nabyl účinnosti), proto platí původní doporučení, že pokud orgán rozhodoval per rollam bez zakotvení postupu v listinách, je potřeba tento postup přeschválit z vyšší úrovně a na příštím prezenčním jednání příslušného orgánu potvrdit přijatá rozhodnutí.

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.