NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Doporučení MMR-ORP k jednání povinných orgánů MAS – doplnění č. 2

Rubriky:Aktuality

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou (hlasování per rollam)

  • Doplnění k 4. 5. 2020 

Zveřejňujeme dokument „Doporučení pro MAS k využití per rollam“, do kterého byla doplněna aktuální informace o přijetí zákona 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, jež po dobu trvání krizových opatření umožňuje prodloužit funkční období člena voleného orgánu právnické osoby nebo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat (pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu), a to i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.

V úvodu textu byla zaktualizována pasáž odkazující na aktuálně platná krizová opatření.

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.