NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace k lhůtě pro úpravu/doplnění žádosti během pozastaveného příjmu ŽoS

Rubriky:Aktuality

MMR, odbor regionální politiky informuje, že během pozastavení příjmu žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS u žádostí vrácených MAS k úpravě/doplnění lhůta 10-ti pracovních dní k úpravě/doplnění žádosti neběží (během pozastavení příjmu žádostí je tedy „pozastaveno“ i plynutí lhůty na úpravu/přepracování žádosti). Po obnovení příjmu žádostí začíná lhůta na úpravu/přepracování žádostí opět běžet.

 Názorný příklad:

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS Venkovsko byla ze strany MMR vrácena MAS k úpravě dne 23. září. Lhůta pro úpravu žádosti začala běžet od následujícího pracovního dne, tj. 24. září. Do pozastavení příjmu žádostí 28. září (23:59:59) uplynuly z 10-ti denní lhůty 2 pracovní dny. Příjem žádostí bude opětovně spuštěn 19. října, a od tohoto dne bude mít MAS Venkovsko ještě 8 pracovních dní na úpravu své žádosti. Upravenou žádost musí tedy MAS podat nejpozději 29. října 2020.

 

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.