NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Možnosti finanční podpory výsadby stromů na území ČR

Rubriky:Aktuality

Výzva ŠKODA STROMKY

Představení programu:

Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu (jehličnatých i listnatých stromů) se zaměřením na:

  • zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
  • rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
  • zvyšování biodiverzity lesních porostů
  • a jiné

 Termín výzvy: 1. 7. až  7. 8. 2020  

 Částka k rozdělení 1 136 718 Kč

 Maximální uznatelná částka za jednu sazenici 2 000 Kč

 Maximální výše nadačního příspěvku 70 000 Kč

 Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny,Vrchlabí).
(Může být zavádějící, ale opravdu se jedná o celou ČR)

 Více informací o programu a jak se přihlásit najdou žadatelé zde.

Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Další možností podpory je výzva Ministerstva životního prostředí: NPŽP – výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba listnatých stromů). Příjem žádostí u této výzvy byl prodloužen do 30.4.2021 a byla navýšena alokace na 200 mil. Kč.

Oprávněným žadatelem jsou všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, získat je možné až 250 tis. Kč.

Na stránkách MŽP najdete podrobné informace k této výzvě.

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.