NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Šablona Koncepční části SCLLD pro období 2021–2027

Rubriky:Aktuality

Šablona Koncepční části Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 („Šablona SCLLD 21+“) slouží jako návodná pomůcka pro MAS při zpracování Strategií CLLD na programové období 2021–2027, a to v souladu s požadavky na podobu SCLLD 21+ vymezenými v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (resp. v Metodickém stanovisku ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN).

MAS mohou Šablonu SCLLD 21+ využít pro zpracování Koncepčních částí (tedy celých SCLLD 21+ s výjimkou Akčního plánu) Strategií CLLD pro programové období 2021–2027, a po zpracování svoji Koncepční část SCLLD 21+ přímo ve formě Šablony SCLLD 21+ podat Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru regionální politiky („MMR–ORP“) k hodnocení/schválení. Využití Šablony SCLLD 21+ při zpracování SCLLD 21+ není pro MAS povinné, MMR–ORP však v zájmu zjednodušování implementace CLLD 21+ její využití důrazně doporučuje.

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.