NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktuální informace k využití MAS a CLLD v jednotlivých OP

IROP 2021-27
CLLD vč. výčtu podporovaných aktivit v návrhu Programového dokumentu, verze z 17.3.2021, SC 5.1, kap. 2.5, str.94 a dále

OPZ+ 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu, 4. verze, 3/2020,  SC 2.1

OPŽP 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu, verze 0.5 z 17.3.2021 v SC 1.1-1.6

OP TAK 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu z 5/2020, SC 2.1

OP JAK 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu z 24.3.2021,  verze 1.7, SC 2.2 a 2.4

SZP 2021-27
CLLD/LEADER v návrhu Strategického plánu obnovy SZP, verze z říjen 2020, jako samostatná intervence, kap. 5.3.35, str. 301-303
CLLD/LEADER zmíněno v prezentaci MZe z 29.5.2019
- uvažuje se o přechodném období, což by znamenalo prodloužení realizace stávajících Programových rámců PRV stávajících MAS o 1-2 roky