NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktuální informace k využití MAS a CLLD v jednotlivých OP

IROP 2021-27
CLLD vč. výčtu podporovaných aktivit v návrhu Programového dokumentu, verze z 31.1.2020, SC 5.2, kap. 2.5.3., str. 89 a dále

OPZ+ 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu, 3. verze, 11/2019,  SC 2.1

OPŽP 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu, verze 0.3.2 z 11.3.2020 v SC 1.1-1.5

OPTAK 2021-27
CLLD zmíněno v návrhu Programového dokumentu z 5/2020, SC 2.1

SZP 2021-27
CLLD/LEADER v návrhu programového dokumentu, verze z 20.3.2020, jako samostatná intervence, kap. 5.3.37, str. 301-302
CLLD/LEADER zmíněno v prezentaci MZe z 29.5.2019
- uvažuje se o přechodném období, což by znamenalo prodloužení realizace stávajících Programových rámců PRV stávajících MAS o 1-2 roky