NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS V OP

Elektronický občasník s aktuálními informacemi k realizaci Strategií CLLD:
CLLD informatorium 01/2018
CLLD informatorium 02/2017
CLLD informatorium 01/2017

 

Postup při změně území v PO 2014-2020
Při změně území využijte dokument Postup pro podání žádosti o změnu ve věci změny území MAS v návaznosti na mid-term evaluaci MAS. Postup pro podání žádosti o změnu vymezeného území strategie CLLD je blíže upřesněn Metodickým stanoviskem č. 11 k MPIN (kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD).

Všechny materiály, novinky a souhrny otázek a odpovědí IROP naleznete:
IROP (INFO)

Všechny materiály, novinky a souhrny otázek a odpovědí OP Z naleznete:
OP Z (INFO)

Všechny materiály, novinky a souhrny otázek a odpovědí OP ŽP naleznete:
OP ŽP (INFO)

Všechny materiály, novinky a souhrny otázek a odpovědí PRV naleznete:
PRV (INFO)

Předběžné alokace pro MAS, které byly rozeslány emailem  všem MAS 14. 10. 2015:
Předběžné alokace MAS k 14.10. 2015 

xxx

Aktuální souhrn všech dostupných informací, podkladů a metodik, které byly prezentovány na VH NS MAS 9.10.2018 v Chocni naleznete v prezentaci:
Aktuální informace pro MAS – LEADER/CLLD_9.10.2018
 (pro přihlášené)

Aktuální souhrn všech dostupných informací, podkladů a metodik, které byly prezentovány na VH NS MAS 15.11.2017 ve Valticích naleznete v prezentaci:
Aktuální informace pro MAS – LEADER/CLLD_15.11.2017

Aktuální souhrn všech dostupných informací, podkladů a metodik, které byly prezentovány na závěrečné konferenci Zvýšení kvality strategického plánování 23.11. 2016 ve Dvoře Králové nad Labem naleznete v prezentaci:
Aktuální informace pro MAS – LEADER/CLLD_23.11.2016

Aktuální souhrn všech dostupných informací, podkladů a metodik, které byly prezentovány na úvodní konferenci Zvýšení kvality strategického plánování 10.6. 2016 v Karlově Studánce naleznete v prezentaci:
Aktuální informace pro MAS  LEADER/CLLD_10.6.2016

Aktuální souhrn všech dostupných informací, podkladů a metodik, které byly prezentovány na VH NS MAS 17.3.2016 v Havlíčkově Brodě naleznete v prezentaci:
Aktuální informace pro MAS  LEADER/CLLD_17.3.2016

Prezentace a komentář k prezentacím ze „Administrace výzev v rámci CLLD“ konaných 5. a 12. května 2016 v Praze