NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Archiv autora

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – doplnění

Rubriky:Aktuality

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou (hlasování per rollam) Staré doplnění k 1. 4. 2020. Nové doplnění najdete zde. Doporučení reaguje zejména na potřebu místních akčních skupin (MAS) přijmout rozhodnutí na úrovni nejvyššího orgánu MAS, případně dalších povinných orgánů MAS, což není aktuálně formou prezenčního jednání …
Celý příspěvek

Info o nouzovém režimu v NS MAS

Po dobu vyhlášení nouzového stavu nebude NS MAS ČR pořádat skupinové akce, a to z důvodu ochrany zdraví nás všech. Prosíme Vás o trpělivost, naplánované aktivity budou přesunuty. Kancelář NS MAS ČR dočasně přechází do online režimu, ovšem všichni zaměstnanci fungují na emailech či telefonech beze změny. Kancelář bude po tuto dobu pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení! 

Seminář Jak financovat SMART Česko

Svaz měst a obcí České republiky pořádá v rámci projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City seminář Jak financovat SMART Česko, který se uskuteční ve čtvrtek 20.2.2020 od 9 do 16 h v prostorách Technologické agentury České republiky (TA ČR) v Praze – Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6. Pro přihlášení prosím využijte tento odkaz.

Seminář „Rozšíření podpory PRV o čl. 20

MZe ve spolupráci se SZIF si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Rozšíření podpory PRV o čl. 20“, který se v úterý 21. ledna 2020 od 10:00 do 14:00, v budově ministerstva zemědělství, zasedací sál č. 400. Z každé MAS se může účastnit pouze 1 osoba. Bližší informace jsou v pozvánce.