NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OPZ: Harmonogram výzev na další období 2020

Rubriky:
« Zpět k akcím
Tato akce již proběhla.
Akce:
OPZ: Harmonogram výzev na další období 2020
Datum:
31.8.2019
Rubrika:
Aktualizace:
11.10.2018

POZOR všechny výzvy musí být dovyhlášeny v průběhu 2019, hramonogram bude pravděpodobně jen pro dorozdělení nevyčerpaných prostředků, jestli vůbec.

název činnosti                   Harmonogram výzev na další období 2020

termín splnění do              k 31. 8. 2019

komu                                 kontaktní osobě, která je přiřazena k vaší MAS SCLLD

prostřednictvím                 https://msiu.mssf.cz

iCal import + Kalendář Google
Akce