NS MAS

National Network of Local Action Groups in the Czech Republic

  • cs
  • en
Log in

Photo of presentation actions

Fotogalerie

Slovensko-České setkání 7.-8.10.2021

Slovensko-České setkání v rámci projektu „Upevňovanie partnerstva slovenských a českých miestnych akčných skupín prostredníctvom zvyšovania povedomia o dôležitosti podpory regionálnej ekonomiky“ se uskutečnilo 7.-8.10.2021 v Horní Lomné

18 Photos

Agrokomplex 2018

4 Photos

LeaderFEST 2017

6 Photos

Agrokomplex 2016

28 Photos

LeaderFEST 2016

9 Photos

Země živitelka 2015

NS MAS se prezentovala na tradičním mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2015, který se konal od 27.8. do 1.9.2015. Prezentace rozvoje života na venkově byla jako minulé roky realizována v pavilonu Z ve spolupráci s MZe prostřednictvím CSV. Mezi další partnerské organizace, které v tomto pavilonu měly svou expozici, patřily MMR, SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR a ČMSZP. Samozřejmě nemohly chybět ani místní akční skupiny z České a Slovenské republiky, dále pak Národná sieť rozvoja vidieka SR, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín, Společnost mladých agrárníků, a další.

74 Photos

Agrokomplex 2015

Ve dnech 20. – 23. 8. 2015 se Národní síť Místních akčních skupin České republiky za podpory Celostátní sítě pro venkov prezentovala na 42. ročníku mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex v Nitře. Expozice se nacházela v pavilonu M1 vedle stánku našeho slovenského partnera, jímž byla Národná sieť rozvoja vidieka SR. Expozice NS MAS představila příklady dobré praxe z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 a nastavení komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020.

12 Photos

REGIONTOUR 2015

Veletrh cestovního ruchu určoval směr prezentace Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS), Celostátní sítě pro venkov (CSV) a Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), která se svojí nabídkou odborných informací a materiálů zaměřila na rozvoj regionů a prezentaci projektů programu rozvoje venkova s důrazem na cestovní ruch. Prostory stánku sloužily k setkávání partnerů CSV z celé České republiky a dalším zájemcům o rozvoj regionů.

16 Photos

Země živitelka 2014

Od 28.8. do 2.9. probíhal v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka s expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. Pavilon Z se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezentací Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova a dalších českých a zahraničních partnerů, jako je například Národná sieť rozvoja vidieka SR. Do expozice se zapojilo 83 MAS ze všech krajů a 2 MAS ze Slovenské republiky, které prezentovaly převážně společné projekty spolupráce.

86 Photos

Agrokomplex 2014

Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex 2014 společně s dalšími tematickými výstavami a akcemi se odehrála od 21. do 24. srpna. Vysoká návštěvnost, skoro 110 000 lidí, a všeobecná spokojenost více jak 520 vystavovatelů potvrdila prestiž této výstavy. Úspěch zaznamenala také expozice v pavilonu M1, kde se v centrální části prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR společně s Národní sítí Místních akčních skupin zaštiťující Celostátní síť pro venkov a Ministerstvo zemědělství ČR. Prezentace byla zaměřena na přestavení Programu rozvoje venkova, příkladů dobré praxe, činnosti místních akčních skupin v České republice a jejich zapojení do rozvoje venkova prostřednictvím realizovaných projektů v rámci jejích strategií nebo projektů spolupráce.

14 Photos

LAG Summer Festival Chorvasko

LAG Summer Festival v Chorvatsku (4. - 6.7.2014) měl asi 20 tisíc návštěvníků a více než 500 vystavovatelů z 66 MAS z Chorvatska a 10 zemí Evropské unie (mimo jiné Slovensko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Bulharsko). Český LEADER a PRV prezentovali zástupci české delegace vždy v pátek a sobotu v odpoledních a večerních hodinách. Zájem ze strany účastníků byl o projekty, regionální potraviny či produkty a cíle cestovního ruchu, které mají certifikát regionálních značek. Zástupci MAS z ostatních zemí uvítali prezentaci metody LEADER a její výsledky v rámci PRV 2007-2014 jak formou realizace projektů koncovými žadateli, tak i projekty spolupráce. Logicky jedním z hlavních výsledků takovéto prezentace je právě mezinárodní navázání kontaktů a možná budoucí spolupráce.

31 Photos

TECHAGRO 2014

Národní síť Místních akčních skupin ČR vystavovala společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Celostátní sítí pro venkov v pavilonu A1 v rámci stánku Ministerstva zemědělství. Základní koncepcí byla propagace Programu rozvoje venkova, místních akčních skupin a jejich činností, soutěže Vesnice roku a venkova jako takového. Prezentace byla zaštítěna a podpořena Ministerstvem zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov.

11 Photos

REGIONTOUR 2014

REGIONTOUR 2014 se letos odehrál v termínu 16. - 19.1. a stejně jako v předchozích ročnících, tak i v tomto roce proběhla v prostorách připraveného stánku řada zajímavých setkání, významných akcí a návštěvníci získali řadu podnětných a inspirativních materiálu zaměřených na rozvoj regionů. V průběhu výstavy navštívili expozici senátoři, poslanci, zástupci ministerstev, krajů, obcí významných nevládních organizací. Mezi jinými je možno jmenovat například premiéra Jiří Rusnoka, ministra pro místní rozvoj Františka Lukla, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, náměstka ministra pro místní rozvoj Michala Janebu a další.

22 Photos

Země živitelka 2013

Na jubilejním 40. ročníku výstavy Země živitelka, která se uskutečnila od čtvrtka 29. srpna do úterý 3. září na Výstavišti v Českých Budějovicích, nechyběli podobně jako v předchozích pěti letech chybět zástupci místních akčních skupin (MAS) z celé České republiky, NS MAS, CSV, SPOV a další představitelé hájící zájmy venkova včetně partnerů ze Slovenské republiky.

40 Photos

Agrokomplex 2013

Již tradičně se NS MAS ČR společně s CSV a českými místními akčními skupinami prezentovala na mezinárodním veletrhu Agrokomplex v Nitře. Prezentace byla zaměřena na prezentaci projektů PRV a činnosti MAS. Expozici jste mohli navštívit v pavilonu M1 po celou dobu výstavy od čtvrtka 22. srpna do neděle 25. srpna.

24 Photos

LEADER Event 2013

12 Photos

REGIONTOUR 2013

V termínu 17. – 20. ledna 2013 se Národní síť Místních akčních skupin prezentovala na veletrhu cestovního ruchu,. V době internetu a zahlcení informacemi pořadatelé vsadili na zprostředkování autentických zážitků. Návrat k tradicím a jejich rostoucí význam v cestovním ruchu zvýraznila folklórní vystoupení a řemeslný jarmark. Během těchto čtyř dnů navštívilo expozici téměř 30 tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Klíčovým tématem tuzemského cestovního ruchu v roce 2013 jsou oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje.

23 Photos

Open Days 2012 Brusel

Prezentace NS MAS ČR a ELARD na OPEN DAYS 2012 V úterý 9. října 2012 pořádal ELARD v rámci OPEN DAYS 2012 workshop s názvem “Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi”.

37 Photos

Země živitelka 2012

Již po čtvrté se prezentovala NS MAS ČR společně s partnery na mezinárodním agrosalonu Země živitelka. V letošním roce byl poprvé využit prostor v pavilonu Z, který umožnil prezentaci rekordnímu poštu 90 MAS. V průběhu výstavy pavilon navštívil mimo jiné prezident ČR Václav Klaus, ministr zemědělství Petr Bendl a také kardinál Dominik Duka. Nedílnou součástí programu byl také Večer venkova za účasti ministra zemědělství Petra Bendla.

48 Photos

Agrokomplex 2012

NS MAS ČR se ve dnech 23. - 26.8.2012 prezentovala na mezinárodním veletrhu Agrokomplex v Nitře. Expozice byla společná se slovenskými partnery. V rámci svého programu navštívil expozici také ministr zemědělství Petr Bendl.

32 Photos

LeaderFEST 2012

Do východoslovenské Levoče se na poslední tři květnové dny sjeli na LeaderFEST 2012 zástupci MAS nejen ze Slovenska, Čech a Moravy, ale i představitelé MAS z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Španělska, Estonska, Lotyšska, Srbska, Velké Británie a Francie. autoři fotografií: Igor Pašmík, Tomáš Šulák, Vladimír Buchta, Olga Špiková

19 Photos

TECHAGRO 2012

Ve dnech 31. března – 4. dubna 2012 se Národní síť Místních akčních skupin prezentovala na 12. ročníku mezinárodního veletrhu zemědělské techniky. Prezentace NS MAS ČR byla zaštítěna a podpořena Ministerstvem zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov.

8 Photos

REGIONTOUR 2012

Ve dnech 12. – 15. ledna 2012 se Národní síť Místních akčních skupin prezentovala na veletrhu cestovního ruchu, který kladl důraz na prezentaci regionů České republiky. Během těchto čtyř dnů navštívilo expozici téměř 30 tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Zvýrazněným tématem letošního ročníku byla církevní turistika, která se představila i v podobě konkrétních produktů se sakrální tematikou.

7 Photos