NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pokyny k mid-term evaluaci realizace SCLLD

Rubriky:Evaluace SCLLD

Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 provádí nositel IN povinnou mid-term evaluaci (procesní i výsledkovou) realizace a plnění své integrované strategie. Nositel IN je v rámci svých evaluačních aktivit povinen zohlednit požadavky a doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky (MMR–ORP), proto MMR–ORP připravilo pro nositele CLLD, tj. místní akční skupiny (MAS), soubor materiálů, který obsahuje požadavky na zpracování evaluace, jakož i detailní návod, jak při zpracování evaluace postupovat. Soubor materiálů byl připraven ve spolupráci s řídicími orgány příslušných programů a zástupci místních akčních skupin, a obsahuje samotné Zadání evaluace definující základní požadavky na zpracování evaluace a 3 přílohy. Příloha č. 1 představuje návodní šablonu Evaluační zprávy, do které budou MAS vyplňovat zjištění ze své evaluace  a odevzdají ji do 30. června 2019 na MMR–ORP. Příloha č. 2 obsahuje šablonu případových studií, pomocí kterých budou MAS hodnotit výsledky realizovaných intervencí. Případové studie budou realizovány prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, přičemž návrh struktury těchto rozhovorů obsahuje příloha č. 3.

Celý soubor materiálů ke stažení zde.

Zdroj:http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.