NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

IROP (dotazy)

Komunikace mezi místními akčními skupinami a Řídicím orgánem IROP probíhá výhradně přes Národní síť Místních akčních skupin České Republiky, z.s. Na individuální požadavky od MAS není odpovídáno. Prosím berte tento striktní požadavek řídícího orgánu IROP jako fakt s ohledem na jeho kapacitní možnosti.

Postup:

  1. NS MAS shromažďuje dotazy místních akčních skupin a posílá je na kontaktní osobu ŘO IROP.
  2. ŘO po zpracování odpovědí zasílá soubor s odpověďmi na NS MAS.
  3. NS MAS informace poskytuje všem místním akčním skupinám i nečlenům NS MAS, v co nejbližším termínu od obdržení odpovědí z ŘO IROP.
  4. V případě, že ŘO IROP obdrží dotaz, který směřuje k venkovským oblastem, ŘO IROP zahrne i tyto odpovědi do odpovědí pro NS MAS.
  5. Dotazy a odpovědi budou rozděleny podle specifických cílů IROP.
  6. Stejnou cestou bude ŘO IROP odesílat finální dokumenty a podklady, které mají význam pro vypracování strategií MAS a přípravu projektů.

Kontaktní osoba pro sběr dotazů: Tajemnice NS MAS Veronika Foltýnová tel: 731 656 117 email: v.foltynova@nsmascr.cz

Zveřejněné dotazy a odpovědi:

Informace z oficiálního webu k IROP:

IROPv03