NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Kampaň „Regiony sobě“

KAMPAŇ NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Kampaní www.regionysobe.cz propojují místní akční skupiny lokální producenty s nejen lokálními konzumenty.

logo-RegionySobe_preview_horizontal B

Na webu si může každý vyhledat podnikatele podle kraje, území místní akční skupiny nebo zaměření podnikání: obchody a prodejny – potraviny a přírodní produkty – řemesla – rukodělné výrobky – služby – stravování a ubytování. Cílem není jen propagovat tisíce drobných regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co české regiony nabízí a co je třeba zachovat a podporovat. Web doufáme využijí nejen zákazníci z regionů, ale také miliony turistů, kteří stráví letošní léto v Česku. Čím více se nás do projektu zapojí, tím více relevantní celý projekt bude.

Ke stažení:

 

FAQ – často kladené dotazy

1. V emailu z kanceláře NS MAS bylo stanoveno, že cíl je 30 vyplněných karet podnikatelů. Berme v úvahu to, že například menší MAS je toto číslo těžko dosažitelné.

  • Máme 6 kategorií podnikatelů, cílem je mít za každou MAS cca 5 v každé kategorii (5 řemeslníkům 5 hotelů-restaurací, 5 obchodů atd.), každopádně 30 podnikatelů je bráno jako motivační, každá MAS zatím dá, kolik může. Mnoho MAS prvně plní databázi svými členy MAS z řad podnikatelů. Je také možné využít spolupráce se střešními organizacemi sdružující podnikatele – ARZ, AMSP, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, ASZ apod.

2. Je důležité, aby výběr producentů/firem/služeb atd. měl jakýsi smysl a byl kvalitní, abychom například neměli ve výběru jen samé restaurace, ubytování …

  • Ano, ideální držet paritu v rozložení mezi 6 kategoriemi.

3. Pokud se podívám na mapku celé ČR, jsou patrná bílá místa.

  • Kancelář NS MAS pracuje na tom, aby zapojila pokud možno co nejvíce MASek. Obvoláváme nezapojené MASky, nabízíme pomoc asistentky s plněném databáze. Navázali jsme spolupráci s AMSP, aby motivace se zapojit šla i přes sítě podnikatelů.

4. Jak bude probíhat podpora kampaně na celonárodní úrovni?

  • Klíčové budou prázdninové měsíce, kdy miliony Čechů budou trávit dovolenou v České republice. Kancelář NS MAS připravuje tiskové zprávy, setkání s novináři a reklamní kampaň se zaměřením na krajská města, odkud se rekrutují letní turisté. Tuto kampaň je ale nutné spustit, až bude mapa zaplněna – bílá místa relevanci projektu shazují. Čekáme do poloviny června, kdy doufáme dosáhneme na tisícovky producentů z celé ČR. Když každá MAS vyplní jen 18 karet (3 z každé kategorie), tak se dostáváme na číslo 2988 podnikatelů – a top už je mediálně i PR zajímavé.

5. Jak můžeme probíhat podpora kampaně na naší úrovni z pozice MAS?

  • Na úrovni MAS bude ideální propagovat webovou verzi vaší MASky např. www.regionysobe.cz/broumovsko a to ve vašich zpravodajích, v tištěných turistických materiálech nebo pomocí plakátového výlepu. Programátoři webu připravují možnost také geolokace, tedy turista, když povolí lokalizaci svého telefonu, tak uvidí, jaké producenty má v okolí.

6. Jak bude kampaň pokračovat do budoucna?

  • Nyní se zaměřujeme během příštích 3 měsíců na dva cíle: 1) naplnit databázi alespoň 3000 producentů a vytvořit tak unikátní produkt, 2) dostat informaci o regionysobe.cz mezi místní obyvatele a turisty. Bedlivě monitorujeme počty návštěvníků webu/MASčích profilů/jednotlivých producentů na Google Analytics. Po konci léta vyhodnotíme dopad celé kampaně a připravíme strategie pro další rozvoj.