NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Kontakty

Oficiální název

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

sídlo:
Opavská 228
747 41 Hradec nad Moravicí

IČ: 28554272

+420 728 612 165

bankovní spojení: 3625362339/0800 Česká spořitelna

ID datové schránky: 3b27c29

korespondenční adresa:

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Petr Čáp

Mgr. Petr Čáp

Stáhnout vizitku vCard

Ředitel NS MAS

+420 728 612 165

Blanka Horáková

Ing. Blanka Horáková

Stáhnout vizitku vCard

Administrátorka finančního a provozního managementu NS MAS

+420 731 656 117

Jan Libosvár

Ing. Jan Libosvár

Stáhnout vizitku vCard

Analytik NS MAS

+420 731 656 119

Filip Unzeitig

Filip Unzeitig

Stáhnout vizitku vCard

Konzultant IROP a OPZ

+420 731 524 218

Petra Zádilská

Mgr. Petra Zádilská

Stáhnout vizitku vCard

Konzultant OPŽP a PRV

+420 733 717 016

Kateřina Kapková

Mgr. Kateřina Kapková

Stáhnout vizitku vCard

Koordinátorka odborných pracovních skupin NS MAS ČR

Jana Karpačová

Ing. Jana Karpačová

Stáhnout vizitku vCard

Koordinátorka projektu Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019

Jiří Hasman

Jiří Hasman

Stáhnout vizitku vCard

Asistent koordinátora projektu Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019

Jiří Krist

Ing. Jiří Krist

Stáhnout vizitku vCard

Místní akční skupina Opavsko z.s.

předseda spolku

+420 724 790 088

Jan Florian

Jan Florian

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český Západ, z.s.

místopředseda spolku

+420 774 499 396

Marek Hartych

Ing. Mgr. Marek Hartych

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český sever, z.s.

místopředseda spolku

+420 608 544 025

Jana Kuthanová

Jana Kuthanová

Stáhnout vizitku vCard

Hradecký venkov o.p.s.

místopředsedkyně spolku

+420 724 186 825

Jiří Krist

Ing. Jiří Krist

Stáhnout vizitku vCard

Místní akční skupina Opavsko z.s.

předseda spolku, člen Výboru za Moravskoslezský kraj, vedoucí PS Program a vize

+420 724 790 088

Jan Florian

Jan Florian

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český Západ, z.s.

místopředseda spolku, člen Výboru za Plzeňský kraj, vedoucí PS LEADER

+420 774 499 396

Marek Hartych

Ing. Mgr. Marek Hartych

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český sever, z.s.

místopředseda spolku, člen Výboru za Ústecký kraj, vedoucí PS Enviro

+420 608 544 025

Jana Kuthanová

Jana Kuthanová

Stáhnout vizitku vCard

Hradecký venkov o.p.s.

místopředsedkyně spolku, člen Výboru za Královéhradecký kraj

+420 724 186 825

Tomáš Novák

Bc. Tomáš Novák

Stáhnout vizitku vCard

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

člen Výboru za Jihočeský kraj

+420 774 742 095

Vít Hrdoušek

Mgr. Vít Hrdoušek

Stáhnout vizitku vCard

MAS Strážnicko z.s.

člen Výboru za Jihomoravský kraj

+420 724 162 265

Markéta Hendrichová

Ing. Markéta Hendrichová

Stáhnout vizitku vCard

MAS Sokolovsko o.p.s.

člen Výboru za Karlovarský kraj

+420 604 170 443

Anna Hančová

Ing. Anna Hančová

Stáhnout vizitku vCard

MAS Přiďte pobejt! z. s.

člen Výboru za Liberecký kraj

+420 734 548 207

Ondřej Večeř

Mgr. Ondřej Večeř

Stáhnout vizitku vCard

MAS Šternbersko o.p.s.

člen Výboru za Olomoucký kraj

+420 777 977 070

Michaela Kovářová

Ing. Michaela Kovářová

Stáhnout vizitku vCard

MAS Holicko, o.p.s.

člen Výboru za Pardubický kraj

+420 775 302 057

Miloslav Oliva

Mgr. Miloslav Oliva

Stáhnout vizitku vCard

Region Pošembeří o.p.s

člen Výboru za Středočeský kraj, vedoucí PS Chytrý venkov

+420 721 210 662

Gustav Charouzek

Mgr. Gustav Charouzek

Stáhnout vizitku vCard

Královská stezka o.p.s.

člen Výboru za kraj Vysočina, vedoucí PS Mezinárodní spolupráce

+420 774 489 322

Aleš Lahoda

Aleš Lahoda

Stáhnout vizitku vCard

MAS Hornolidečska z.s.

člen Výboru za Zlínský kraj

+420 604 628 026

Jiří Kmoníček

Jiří Kmoníček

Stáhnout vizitku vCard

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.

předseda Kontrolní komise

+420 607 966 379

Petr Brandl

Ing. Petr Brandl

Stáhnout vizitku vCard

MAS Aktivios, z.s.

člen Kontrolní komise

+420 721 747 966

Miloslava Hrušková

Ing. Miloslava Hrušková

Stáhnout vizitku vCard

MAS Moravská cesta, z. s.

člen Kontrolní komise

+420 777 562 205

Miroslava Šejnohová

Miroslava Šejnohová

Stáhnout vizitku vCard

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s.

člen Kontrolní komise

+420 725 762 948

Jaroslava Saifrtová

Jaroslava Saifrtová

Stáhnout vizitku vCard

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

člen Kontrolní komise

+420 606 605 202

Monitorovací výbory OP 2014-2020

Jan Florian

Jan Florian

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český Západ, z.s.

Monitorovací výbor IROP – člen

+420 774 499 396

Jana Kuthanová

Jana Kuthanová

Stáhnout vizitku vCard

Hradecký venkov o.p.s.

Monitorovací výbor IROP – náhradník

+420 724 186 825

Jan Florian

Jan Florian

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český Západ, z.s.

Monitorovací výbor PRV – člen

+420 774 499 396

Marek Hartych

Ing. Mgr. Marek Hartych

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český sever, z.s.

Monitorovací výbor PRV – náhradník

+420 608 544 025

Markéta Dvořáková

Bc. Markéta Dvořáková

Stáhnout vizitku vCard

Brdy - Vltava o.p.s.

Monitorovací výbor OP Z – člen

+420 733 327 934

Karel Hošek

Mgr. Karel Hošek

Stáhnout vizitku vCard

KS MAS Olomouckého kraje

Monitorovací výbor OP Z – náhradník

+420 777 952 988

Jiří Krist

Ing. Jiří Krist

Stáhnout vizitku vCard

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Monitorovací výbor OP ŽP – člen

+420 724 790 088

Martin Kučera

Ing. Martin Kučera

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český sever, z. s.

Monitorovací výbor OP ŽP – náhradník

+420 724 080 577

Markéta Pošíková

Ing. Markéta Pošíková

Stáhnout vizitku vCard

MAS Podlipansko, o.p.s.

Monitorovací výbor OP VVV – člen

+420 602 578 297

Jana Kuthanová

Jana Kuthanová

Stáhnout vizitku vCard

Hradecký venkov o.p.s.

Monitorovací výbor OP VVV – náhradník

+420 724 186 825

Eva Hamplová

Ing. Eva Hamplová

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český sever, z. s.

Monitorovací výbor OP PIK – člen

+420 724 785 656

Jiří Krist

Ing. Jiří Krist

Stáhnout vizitku vCard

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Monitorovací výbor OP PIK – náhradník

+420 724 790 088

Evropské organizace

Radim Sršeň

Ing. Radim Sršeň

Stáhnout vizitku vCard

MAS Šumperský venkov, z. s.

zástupce v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

+420 603 578 141

Jan Florian

Jan Florian

Stáhnout vizitku vCard

MAS Český Západ, z.s.

Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) – Shromáždění evropských venkovských sítí a Podskupina Leader/CLLD, zástupce v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

+420 774 499 396

Karolína Berousková

Mgr. Karolína Berousková

Stáhnout vizitku vCard

MAS Hranicko z. s.

Partnerství pro evropský venkov (PREPARE) – člen

+420 731 456 266

Gustav Charouzek

Mgr. Gustav Charouzek

Stáhnout vizitku vCard

Královská stezka o.p.s.

Partnerství pro evropský venkov (PREPARE) – náhradník

+420 774 489 322

Národní stálá konference

Radek Tvrdík

Mgr. Radek Tvrdík

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje

+420 724 106 051

Tomáš Novák

Bc. Tomáš Novák

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

+420 774 742 095

Václav Kubernát

Ing. Václav Kubernát

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení MAS v Plzeňském kraji

+420 725 830 833

Ivana Jágriková

Ing. Ivana Jágriková

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje

+420 739 011 869

Eva Hamplová

Ing. Eva Hamplová

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

+420 724 785 656

Anna Hančová

Ing. Anna Hančová

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení MAS v Libereckém kraji

+420 734 548 207

Jana Kuthanová

Jana Kuthanová

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje

+420 724 186 825

Michaela Kovářová

Ing. Michaela Kovářová

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

+420 775 302 057

Gustav Charouzek

Mgr. Gustav Charouzek

Stáhnout vizitku vCard

MAS kraje Vysočina o.p.s.

+420 774 489 322

Martin Braun

Mgr. Martin Braun

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, pobočný spolek

+420 702 282 366

Ondřej Večeř

Mgr. Ondřej Večeř

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

+420 777 977 070

Aleš Lahoda

Aleš Lahoda

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení MAS Zlínského kraje

+420 604 628 026

Jiří Krist

Ing. Jiří Krist

Stáhnout vizitku vCard

Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje

+420 724 790 088

Kontaktní formulář