NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informační rozcestník ke COVID-19

rozcestník_covid19

S ohledem na současný a očekávaný budoucí vývoj pandemie COVID-19 vyhodnocuje vedení NS MAS scénáře jejího socio-ekonomického dopadu na regionální rozvoj, území MAS a NS MAS. Aktivně se zapojujeme do diskuzí a videokonferencí na národní i evropské úrovni. Aktivně monitorujeme nástroje, které je možné uplatnit na lokálních úrovních. V případě otázek a nápadů se neváhejte ozvat členům vedení NS MAS nebo kanceláři.

Právě nyní co nejvíce prohlubujme spolupráci a vyjdeme z toho všichni se ctí. Základem je rodina, tam kde nestačí, tam pomáhají sousedé, komunita a samozřejmě i obce. A nejen pro obce jsou tady k ruce MASky, které budou pomáhat i podnikům a spolkům. Nikdo by na to neměl zůstat sám.

Vaše Národní síť.

 

Online právní poradnu v souvislosti s koronavirem nabízí zdarma tým právníků ze společnosti Frank Bold:
Pruh_Dotaz

Ukončení nouzového stavu a právní rámec aktuálních protiepidemických opatření

Odpovědnost státu za škody způsobené krizovými opatřeními

Mezinárodní odpověď venkovských komunit na pandemii je možné sledovat na speciální webové stránce ENRDTwitteru.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravuje návrh opatření pro zmírnění pandemie koronaviru na činnost NNO bez ohledu na jejich oblast působení. Dokument je určen vládě. Jakmile bude tento dokument uveřejněn, budeme jej zde sdílet.

Zatím zveřejňujeme odkaz na dopis zmocněnkyně určený NNO a dopis zmocněnkyně o možnosti zapojení NNO do programu ANTIVIRUS.

Sledujte:

Pro podporu zaměstnanců dále sledujte stránky MPSV a twitteru MPSV

Ohledně problematiky organizací poskytující sociální služby doporučujeme sledovat stránky Asocice poskytovatelů sociálních služeb a jejich facebook.

Informace pro OSVČ (podpora „pětadvacítka“, ošetřovné, daně, úvěr COVID a dotace ANTIVIRUS) – informace na webu MAS Český sever

Program COVID III byl schválen

Nejčastější chyby ve vyúčtování v rámci Programu Antivirus

Základní informace pro podnikatele:

Dále doporučujeme sledovat aktuality na profesních sdružení:

Velmi konkrétní informace pro podnikatele v území má na svých stránkách MAS Český sever, velmi doporučujeme: https://www.masceskysever.cz/coronavirus/

Březnové číslo Zpravodaje MZe, celé k tématu koronavirové epidemie: http://eagri.cz/public/web/file/648443/Zpravy_z_MZe_03_2020.pdf

Aktuální informace na podporu a informovanost zemědělců v nouzovém stavu sledujte prosím aktuální informace především na těchto webech:

Ze zahraničních zdrojů doporučujeme k tématu sledovat https://www.arc2020.eu/tag/covid-19/ , dále web Euractiv jejich Twitter.

Obecné základní informace hledejte na webu MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU a na Twitteru ministerstva
MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku.
Aktuální helpdesk: koronavirus@msmt.cz

Z ŘO OPVVV: Sledujte bedlivě aktuality ke koronavirové krizi OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/aktuality

Výuka online:

EDUin vypracovalo Desatero pro ředitele (na základě analýzy, které návody už existují)
Doporučujeme sledovat také Twitter EDUin

Nezapomínejte v tomto čase také na Twitter všech zmíněných institucí, kde jsou zprávy nejrychleji šířeny.