NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Informační rozcestník ke COVID-19

rozcestník_covid19

S ohledem na současný a očekávaný budoucí vývoj pandemie COVID-19 vyhodnocuje vedení NS MAS scénáře jejího socio-ekonomického dopadu na regionální rozvoj, území MAS a NS MAS. Aktivně se zapojujeme do diskuzí a videokonferencí na národní i evropské úrovni. Aktivně monitorujeme nástroje, které je možné uplatnit na lokálních úrovních. V případě otázek a nápadů se neváhejte ozvat členům vedení NS MAS nebo kanceláři.

Právě nyní co nejvíce prohlubujme spolupráci a vyjdeme z toho všichni se ctí. Základem je rodina, tam kde nestačí, tam pomáhají sousedé, komunita a samozřejmě i obce. A nejen pro obce jsou tady k ruce MASky, které budou pomáhat i podnikům a spolkům. Nikdo by na to neměl zůstat sám.

Vaše Národní síť.

 

Online právní poradnu v souvislosti s koronavirem nabízí zdarma tým právníků ze společnosti Frank Bold:
Pruh_Dotaz

Ukončení nouzového stavu a právní rámec aktuálních protiepidemických opatření

Odpovědnost státu za škody způsobené krizovými opatřeními

Mezinárodní odpověď venkovských komunit na pandemii je možné sledovat na speciální webové stránce ENRDTwitteru.

 • Na webu Vlády ČR naleznete aktuálně platná mimořádná opatření
 • Na webu Ministerstva zdravotnictví naleznete všechna mimořádná opatření, níže naleznete výběr z nich
 • Nejaktuálnější informace zveřejňovány na twitteru Ministerstva zdravotnictví
 • Mimořádné opatření – volný pohyb obyvatelstva
  • Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje
   • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
   • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
  • všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
   • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
   • dětí do dvou let věku,
   • osob se závažnými poruchami autistického spektra,
   • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti;
  • vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
   • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
   • společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
   • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravuje návrh opatření pro zmírnění pandemie koronaviru na činnost NNO bez ohledu na jejich oblast působení. Dokument je určen vládě. Jakmile bude tento dokument uveřejněn, budeme jej zde sdílet.

Zatím zveřejňujeme odkaz na dopis zmocněnkyně určený NNO a dopis zmocněnkyně o možnosti zapojení NNO do programu ANTIVIRUS.

Sledujte:

Pro podporu zaměstnanců dále sledujte stránky MPSV a twitteru MPSV

Ohledně problematiky organizací poskytující sociální služby doporučujeme sledovat stránky Asocice poskytovatelů sociálních služeb a jejich facebook.

Informace pro OSVČ (podpora „pětadvacítka“, ošetřovné, daně, úvěr COVID a dotace ANTIVIRUS) – informace na webu MAS Český sever

Program COVID III byl schválen

Nejčastější chyby ve vyúčtování v rámci Programu Antivirus

Základní informace pro podnikatele:

Dále doporučujeme sledovat aktuality na profesních sdružení:

Velmi konkrétní informace pro podnikatele v území má na svých stránkách MAS Český sever, velmi doporučujeme: https://www.masceskysever.cz/coronavirus/

Březnové číslo Zpravodaje MZe, celé k tématu koronavirové epidemie: http://eagri.cz/public/web/file/648443/Zpravy_z_MZe_03_2020.pdf

Aktuální informace na podporu a informovanost zemědělců v nouzovém stavu sledujte prosím aktuální informace především na těchto webech:

Ze zahraničních zdrojů doporučujeme k tématu sledovat https://www.arc2020.eu/tag/covid-19/ , dále web Euractiv jejich Twitter.

Obecné základní informace hledejte na webu MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU a na Twitteru ministerstva
MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku.
Aktuální helpdesk: koronavirus@msmt.cz

Z ŘO OPVVV: Sledujte bedlivě aktuality ke koronavirové krizi OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/aktuality

Výuka online:

EDUin vypracovalo Desatero pro ředitele (na základě analýzy, které návody už existují)
Doporučujeme sledovat také Twitter EDUin

Nezapomínejte v tomto čase také na Twitter všech zmíněných institucí, kde jsou zprávy nejrychleji šířeny.