NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

MAP (dotazy)

MAS mají k dispozici na stránkách NS MAS dokument Postupy zpracování místních akčních plánů (příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů).

Je možné při přípravě akčního plánu rozvoje vzdělávání pro čerpání z více nových operačních programů využít zprostředkovatelské firmy (tj. budeme moci tyto náklady pokrýt z dotace)? 

Nejde o projekt, jenž by bylo možno naplnit činností zprostředkovatelské firmy.

Nejčastější dotazy kladené Markétě Pošíkové (členka Monitorovacího výboru OP VVV):

FAQ MŠMT v rámci výzvy MAP:

Prezentace ze školení MAP:

Prezentace ze školení MAP II (podzim 2017).

 SRPácký newsletter: