NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

MAP (info)

Garantkou OP VVV pro oblast MAP je Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko, o.p.s., tel. +420 602 578 297, email info@podlipansko.cz.

Dokumenty MAP II

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/copy-vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-verze.htm

 

Dokumenty MAP I

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani.htm

 

Ostatní