NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Zajištění kontroly transparentnosti MAS ze strany MZe a SZIF.

Co jsou MAS se můžete dozvědět také na www.mistniakcniskupiny.cz

vyrez_mistniakcniskupiny.cz

DATABZEÚzemní působnost MAS – mapové podklady.
(pro PO 2014-2020, pro nové PO se mapové podklady připravují)

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. Více také viz portál ministerstva zemědělství.

Pokrytí území České republiky místními akčními skupinami je kontinuálně sledováno. První studie v roce 2012 byla tvořena ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Součástí analýzy byly také doporučené vzory zakládací listiny pro o.p.s. a stanov pro o.s. budoucích MAS.

Základní informace o MAS jsou velice stručně popsány v letáku a také na propagačních materiálech organizace. Podrobnější informace o činnosti MAS, jako potenciálu do budoucna, jsou uvedeny v našem materiálu Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR.

Ucelený přehled o vzniku místních akčních skupin působících na území České republiky doplněný o informace o metodě LEADER a Celostátní síti pro venkov najdete v publikaci LEADER – budoucnost venkova 2009.

Základní principy metody LEADER definované Evropskou komisí v roce 2006 jsou dostupné v publikaci Přístup LEADER. Tento dokument slouží jako úvod k přístupu Leader a vysvětluje, jak může Leader přispět k rozvoji venkovských společenství. Předkládá též některé základní informace o žádoucím způsobu provádění přístupu Leader na místní úrovni jako nedílné součásti politiky rozvoje venkova Evropské unie (EU).

Dalším zdrojem informaci o počátcích metody LEADER je publikace komise pro venkovskou politiku (5/2008) a současně závěrečná zpráva nadnárodního projektu LEADER s názvem PRŮVODCE PROGRAMEM LEADER založený na zkušenostech z Finska,Irska a České republiky.

Přehledy o šíření metody LEADER na území České republiky jsou zpracovány dle krajů.

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Interního výzkumného projektu – Identifikace úspěchů a neúspěchů naplňování vybraných principů leader s posouzením, proč k úspěchu či neúspěchu dochází.

Seznam MAS

Seznam místních akčních skupin a jejich členství v Národní síti MAS ČR (stav k 1.1.2022)
název MAS
člen NS MAS
kraj
právní forma
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.anoJihomoravskýspolek
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Mikulovsko o.p.s.neJihomoravskýo.p.s.
MAS Moravský kras z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Partnerství venkova, z. s.anoJihomoravskýspolek
MAS Strážnicko, z.s.anoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.anoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.anoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.anoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.anoJihomoravskýspolek
MAS Hustopečsko, z. s.anoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolekanoJihomoravskýspolek
MAS Vyškovsko, z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Slavkovské bojiště, z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Znojemské vinařství, z.s.anoJihomoravskýspolek
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Hrušovansko, z. s.anoJihomoravskýspolek
MAS Lužnice, z.s.neJihočeskýspolek
MAS VLTAVA, z.s.neJihočeskýspolek
MAS Krajina srdce, z.s.anoJihočeskýspolek
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.anoJihočeskýspolek
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.neJihočeskýo.p.s.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.anoJihočeskýo.p.s.
MAS Strakonicko, z.s.anoJihočeskýspolek
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.anoJihočeskýo.p.s.
MAS Sdružení Růže z.s.anoJihočeskýspolek
Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.anoJihočeskýspolek
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.anoJihočeskýo.p.s.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.anoJihočeskýo.p.s.
MAS Česká Kanada o.p.s.anoJihočeskýo.p.s.
MAS Šumavsko, z.s.anoJihočeskýspolek
MAS Rozkvět, z.s.neJihočeskýspolek
MAS Vodňanská ryba, z.s. anoJihočeskýspolek
MAS 21, o.p.s.anoKarlovarskýo.p.s.
MAS Sokolovsko o.p.s.anoKarlovarskýo.p.s.
MAS Vladař o.p.s.anoKarlovarskýo.p.s.
MAS Kraj živých vod, z.s.
anoKarlovarskýspolek
MAS Krušné hory, o.p.s.anoKarlovarskýo.p.s.
Místní akční skupina Stolové hory, z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
Hradecký venkov o.p.s.anoKrálovéhradeckýo.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.anoKrálovéhradeckýspolek
MAS Královédvorsko, z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
MAS Broumovsko+, z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.anoKrálovéhradeckýo.p.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.anoKrálovéhradeckýspolek
NAD ORLICÍ, o.p.s.anoKrálovéhradeckýo.p.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český rájanoKrálovéhradeckýo.p.s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
MAS Podchlumí, z. s.anoKrálovéhradeckýspolek
Sdružení SPLAV, z.s.anoKrálovéhradeckýspolek
Společná CIDLINA, z.s.anoKrálovéhradeckýspolek
MAS Achát z.s.anoLibereckýspolek
LAG Podralsko z. s.anoLibereckýspolek
MAS "Přiďte pobejt!" z. s.anoLibereckýspolek
MAS Frýdlantsko, z.s.anoLibereckýspolek
Místní akční skupina Podještědí, z.s.anoLibereckýspolek
Rozvoj Tanvaldska z.s.anoLibereckýspolek
MAS Lašsko, z. s.anoMoravskoslezskýspolek
MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.anoMoravskoslezskýspolek
MAS Slezská brána, z. s.anoMoravskoslezskýspolek
MAS Jablunkovsko, z. s.anoMoravskoslezskýspolek
Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.anoMoravskoslezskýspolek
Místní akční skupina Hlučínsko z.s.anoMoravskoslezskýspolek
MAS Hrubý Jeseník, z.s.anoMoravskoslezskýspolek
Místní akční skupina Opavsko z.s.anoMoravskoslezskýspolek
MAS Pobeskydí, z. s.anoMoravskoslezskýspolek
MAS Regionu Poodří, z.s.anoMoravskoslezskýspolek
Rozvoj Krnovska o.p.s.anoMoravskoslezskýo.p.s.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.anoMoravskoslezskýo.p.s.
MAS Mohelnicko, z.s.anoOlomouckýspolek
MAS Šternbersko o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
Bystřička, o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.anoOlomouckýspolek
MAS Uničovsko, o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
MAS Moravská cesta, z. s.anoOlomouckýspolek
MAS Šumperský venkov, z. s.anoOlomouckýspolek
MAS Hanácký venkov, z. s.anoOlomouckýspolek
MAS Hanácké Království, z.s.anoOlomouckýspolek
Prostějov venkov o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
Region HANÁ, z. s.anoOlomouckýspolek
MAS Hranicko z. s.anoOlomouckýspolek
Střední Haná, o.p.s.anoOlomouckýo.p.s.
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.anoPardubickýspolek
MAS Bohdanečsko, z. s.anoPardubickýspolek
MAS Chrudimsko, z.s.anoPardubickýspolek
MAS Holicko, o.p.s.anoPardubickýo.p.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.anoPardubickýo.p.s.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.anoPardubickýo.p.s.
MAS Region Kunětické hory, z.s.anoPardubickýspolek
MAS POLIČSKO z.s.anoPardubickýspolek
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.anoPardubickýspolek
MAS Železnohorský region, z.s.anoPardubickýspolek
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.anoPardubickýspolek
MAS ORLICKO, z.s.anoPardubickýspolek
Místní akční skupina Svitava z. s.anoPardubickýspolek
MAS Český les, z. s.nePlzeňskýspolek
Ekoregion Úhlava, z.s.nePlzeňskýspolek
MAS Radbuza, z.s.anoPlzeňskýspolek
MAS Světovina o.p.s.anoPlzeňskýo.p.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.anoPlzeňskýo.p.s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolekanoPlzeňskýspolek
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.anoPlzeňskýspolek
MAS Aktivios, z.s.anoPlzeňskýspolek
MAS Český Západ, z.s.anoPlzeňskýspolek
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.neStředočeskýspolek
MAS Jihozápad o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
MAS Brdy, z.ú.neStředočeskýústav
MAS Mezi Hrady, z.s.anoStředočeskýspolek
MAS - Střední Polabí, z.s.anoStředočeskýspolek
MAS Blaník, z. s.neStředočeskýspolek
MAS Nad Prahou o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
Brdy - Vltava o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
Lípa pro venkov z.s.anoStředočeskýspolek
MAS Dolnobřežansko o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
MAS Karlštejnsko, z.ú.neStředočeskýspolek
MAS Podlipansko, o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
MAS Říčansko o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.anoStředočeskýspolek
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.anoStředočeskýspolek
MAS PODBRDSKO, z.s.anoStředočeskýspolek
Posázaví o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
Rakovnicko o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
Region Pošembeří o.p.s.anoStředočeskýo.p.s.
MAS Vyhlídky,z.s.anoStředočeskýspolek
Místní akční skupina Zálabí, z. s.anoStředočeskýspolek
Dolní Pojizeří z.ú.anoStředočeskýústav
MAS Voticko z.s.anoStředočeskýspolek
MAS LEADER - Loucko, z. s.anoVysočinaspolek
Místní akční skupina Šipka, z. s.anoVysočinaspolek
Havlíčkův kraj, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
MAS Rokytná, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
Královská stezka o.p.s.anoVysočinao.p.s.
MOST Vysočiny, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
MAS Zubří země, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
MAS Českomoravské Pomezí o.p.s.anoVysočinao.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.anoVysočinaspolek
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
OSLAVKA o.p.s.anoVysočinao.p.s.
Podhorácko, o.p.s.anoVysočinao.p.s.
Podhůří Železných hor o.p.s.anoVysočinao.p.s.
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.anoVysočinaspolek
Via rustica z.s.anoVysočinaspolek
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.anoZlínskýspolek
MAS Staroměstsko, z.s.anoZlínskýspolek
MAS Střední Vsetínsko, z. s.anoZlínskýspolek
Luhačovské Zálesí, o.p.s.anoZlínskýo.p.s.
Jižní Haná o. p. s.anoZlínskýo.p.s.
MAS Východní Slovácko, z.s.anoZlínskýspolek
MAS Bojkovska, z.s.anoZlínskýspolek
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.anoZlínskýspolek
MAS Hornolidečska, z.s.anoZlínskýspolek
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.anoZlínskýspolek
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
(nestandardizována pro PO 2021-2027)
anoZlínskýspolek
MAS Buchlov, z.s.anoZlínskýspolek
MAS Ploština, z. s.anoZlínskýspolek
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.anoZlínskýspolek
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.anoZlínskýspolek
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.anoZlínskýspolek
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.anoZlínskýo.p.s.
MAS CÍNOVECKO o. p. s.anoÚsteckýo.p.s.
MAS Labské skály, z.s.anoÚsteckýspolek
MAS Naděje o.p.s.anoÚsteckýo.p.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.anoÚsteckýspolek
MAS Český sever, z.s.anoÚsteckýspolek
Místní akční skupina Podřipsko, z.s.anoÚsteckýspolek
MAS České středohoří, z.s.anoÚsteckýspolek
SERVISO, o. p. s.anoÚsteckýo.p.s.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.anoStředočeskýspolek
MAS Bobrava, z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Boleslavsko z.ú.anoStředočeskýústav
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.anoJihomoravskýspolek
MAS Hřebeny, z. s.neStředočeskýspolek
MAS Kralupsko, z.s.
anoStředočeskýspolek