NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

DATABZEÚzemní působnost MAS – mapové podklady.

MAS_4_2018

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. Více také viz portál ministerstva zemědělství.

Pokrytí území České republiky místními akčními skupinami je kontinuálně sledováno. První studie v roce 2012 byla tvořena ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Součástí analýzy byly také doporučené vzory zakládací listiny pro o.p.s. a stanov pro o.s. budoucích MAS.

Základní informace o MAS jsou velice stručně popsány v letáku a také na propagačních materiálech organizace. Podrobnější informace o činnosti MAS, jako potenciálu do budoucna, jsou uvedeny v našem materiálu Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR.

Ucelený přehled o vzniku místních akčních skupin působících na území České republiky doplněný o informace o metodě LEADER a Celostátní síti pro venkov najdete v publikaci LEADER – budoucnost venkova 2009. Další publikace jsou dostupné na webu ministerstva zemědělství v sekci VENKOV.

Základní principy metody LEADER definované Evropskou komisí v roce 2006 jsou dostupné v publikaci Přístup LEADER. Tento dokument slouží jako úvod k přístupu Leader a vysvětluje, jak může Leader přispět k rozvoji venkovských společenství. Předkládá též některé základní informace o žádoucím způsobu provádění přístupu Leader na místní úrovni jako nedílné součásti politiky rozvoje venkova Evropské unie (EU).

Dalším zdrojem informaci o počátcích metody LEADER je publikace komise pro venkovskou politiku (5/2008) a současně závěrečná zpráva nadnárodního projektu LEADER s názvem PRŮVODCE PROGRAMEM LEADER založený na zkušenostech z Finska,Irska a České republiky.

Oficiální informace o 112 MAS, které mohou rozdělovat finance z Programu rozvoje venkova, naleznete na webu Ministerstva zemědělství. Činnost těchto MAS je každoročně hodnocena ze strany Ministerstva zemědělství.

Přehledy o šíření metody LEADER na území České republiky jsou zpracovány dle krajů.

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Interního výzkumného projektu – Identifikace úspěchů a neúspěchů naplňování vybraných principů leader s posouzením, proč k úspěchu či neúspěchu dochází.

Seznam MAS

Seznam místních akčních skupin, jejich členství v Národní síti a podpora z Programu rozvoje venkova (stav k 17. 3. 2017)
název MAS
člen NS MAS
podpora PRV IV.1.1
kraj
právní forma
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.anoanoJihomoravskýspolek
MAS Mikulovsko o.p.s.anoanoJihomoravskýo.p.s.
MAS Moravský kras z.s.anoanoJihomoravskýspolek
MAS Partnerství venkova, z. s.anoanoJihomoravskýspolek
MAS Strážnicko, z.s.anoanoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.anoanoJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.anoneJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.anoneJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Dolní Morava, z. s.anoneJihomoravskýspolek
MAS Hustopečsko, z. s.anoneJihomoravskýspolek
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolekanoneJihomoravskýspolek
MAS Vyškovsko, z.s.anoanoJihomoravskýspolek
MAS Slavkovské bojiště, z.s.anoneJihomoravskýspolek
MAS Znojemské vinařství, z.s.anoanoJihomoravskýspolek
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.anoanoJihomoravskýspolek
MAS Hrušovansko, z. s.anoneJihomoravskýspolek
MAS Lužnice, z.s.neanoJihočeskýspolek
MAS VLTAVA, z.s.neanoJihočeskýspolek
MAS Krajina srdce, z.s.neanoJihočeskýspolek
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.anoneJihočeskýspolek
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.neanoJihočeskýo.p.s.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.anoanoJihočeskýo.p.s.
MAS Strakonicko, z.s.anoanoJihočeskýspolek
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.anoanoJihočeskýo.p.s.
MAS Sdružení Růže z.s.anoanoJihočeskýspolek
Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.anoneJihočeskýspolek
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.anoanoJihočeskýo.p.s.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.anoanoJihočeskýo.p.s.
MAS Česká Kanada o.p.s.anoneJihočeskýo.p.s.
MAS Šumavsko, z.s.neanoJihočeskýspolek
MAS Rozkvět, z.s.neanoJihočeskýspolek
MAS Vodňanská ryba, z.s. anoneJihočeskýspolek
MAS 21, o.p.s.anoanoKarlovarskýo.p.s.
MAS Sokolovsko o.p.s.anoanoKarlovarskýo.p.s.
MAS Vladař o.p.s.anoanoKarlovarskýo.p.s.
MAS Kraj živých vod, z.s.
anoneKarlovarskýspolek
MAS Krušné hory, o.p.s.anoneKarlovarskýo.p.s.
Místní akční skupina Stolové hory, z. s.anoneKrálovéhradeckýspolek
Hradecký venkov o.p.s.anoanoKrálovéhradeckýo.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
MAS Královédvorsko, z. s.anoneKrálovéhradeckýspolek
MAS Broumovsko+, z. s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.anoanoKrálovéhradeckýo.p.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
NAD ORLICÍ, o.p.s.anoanoKrálovéhradeckýo.p.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český rájanoanoKrálovéhradeckýo.p.s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
MAS Podchlumí, z. s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
Sdružení SPLAV, z.s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
Společná CIDLINA, z.s.anoanoKrálovéhradeckýspolek
MAS Achát z.s.anoneLibereckýspolek
LAG Podralsko z. s.anoanoLibereckýspolek
MAS "Přiďte pobejt!" z. s.anoanoLibereckýspolek
MAS Frýdlantsko, z.s.anoanoLibereckýspolek
Místní akční skupina Podještědí, z.s.anoanoLibereckýspolek
Rozvoj Tanvaldska z.s.anoneLibereckýspolek
MAS Lašsko, z. s.anoneMoravskoslezskýspolek
MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.anoneMoravskoslezskýspolek
MAS Slezská brána, z. s.anoneMoravskoslezskýspolek
MAS Jablunkovsko, z. s.anoneMoravskoslezskýspolek
Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.anoneMoravskoslezskýspolek
Místní akční skupina Hlučínsko z.s.anoanoMoravskoslezskýspolek
MAS Hrubý Jeseník, z.s.anoanoMoravskoslezskýspolek
Místní akční skupina Opavsko z.s.anoanoMoravskoslezskýspolek
MAS Pobeskydí, z. s.anoanoMoravskoslezskýspolek
MAS Regionu Poodří, z.s.anoanoMoravskoslezskýspolek
Rozvoj Krnovska o.p.s.anoanoMoravskoslezskýo.p.s.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.anoanoMoravskoslezskýo.p.s.
MAS Mohelnicko, z.s.anoneOlomouckýspolek
MAS Šternbersko o.p.s.anoneOlomouckýo.p.s.
Bystřička, o.p.s.anoanoOlomouckýo.p.s.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.anoanoOlomouckýo.p.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.anoanoOlomouckýo.p.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.anoanoOlomouckýspolek
MAS Uničovsko, o.p.s.anoanoOlomouckýo.p.s.
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.anoneOlomouckýo.p.s.
MAS Moravská cesta, z. s.anoanoOlomouckýspolek
MAS Šumperský venkov, z. s.anoanoOlomouckýspolek
MAS Hanácký venkov, z. s.anoanoOlomouckýspolek
MAS Hanácké Království, z.s.anoneOlomouckýspolek
Prostějov venkov o.p.s.anoanoOlomouckýo.p.s.
Region HANÁ, z. s.anoanoOlomouckýspolek
MAS Hranicko z. s.anoanoOlomouckýspolek
Střední Haná, o.p.s.anoanoOlomouckýo.p.s.
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.anonePardubickýspolek
MAS Bohdanečsko, z. s.anonePardubickýspolek
MAS Chrudimsko, z.s.anonePardubickýspolek
MAS Holicko, o.p.s.anoanoPardubickýo.p.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.anoanoPardubickýo.p.s.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.anoanoPardubickýo.p.s.
MAS Region Kunětické hory, z.s.anonePardubickýspolek
MAS POLIČSKO z.s.anoanoPardubickýspolek
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.anonePardubickýspolek
MAS Železnohorský region, z.s.anoanoPardubickýspolek
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.anonePardubickýspolek
MAS ORLICKO, z.s.anoanoPardubickýspolek
Místní akční skupina Svitava z. s.anoanoPardubickýspolek
MAS Český les, z. s.neanoPlzeňskýspolek
Ekoregion Úhlava, z.s.neanoPlzeňskýspolek
MAS Radbuza, z.s.anonePlzeňskýspolek
MAS Světovina o.p.s.anoanoPlzeňskýo.p.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.anoanoPlzeňskýo.p.s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolekanoanoPlzeňskýspolek
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.anoanoPlzeňskýspolek
MAS Aktivios, z.s.anoanoPlzeňskýspolek
MAS Český Západ, z.s.anoanoPlzeňskýspolek
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.neneStředočeskýspolek
MAS Jihozápad o.p.s.anoneStředočeskýo.p.s.
MAS Brdy, z.ú.neneStředočeskýústav
MAS Mezi Hrady, z.s.anoneStředočeskýspolek
MAS - Střední Polabí, z.s.anoneStředočeskýspolek
MAS Blaník, z. s.neneStředočeskýspolek
MAS Nad Prahou o.p.s.anoneStředočeskýo.p.s.
MAS Polabí, o.p.s.anoneStředočeskýo.p.s.
Brdy - Vltava o.p.s.anoneStředočeskýo.p.s.
Lípa pro venkov z.s.anoanoStředočeskýspolek
MAS Dolnobřežansko o.p.s.anoneStředočeskýo.p.s.
MAS Karlštejnsko, z.ú.neanoStředočeskýspolek
MAS Podlipansko, o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
MAS Říčansko o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.anoneStředočeskýspolek
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.anoanoStředočeskýspolek
MAS PODBRDSKO, z.s.anoneStředočeskýspolek
Posázaví o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
Rakovnicko o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
Region Pošembeří o.p.s.anoanoStředočeskýo.p.s.
MAS Vyhlídky,z.s.anoanoStředočeskýspolek
Místní akční skupina Zálabí, z. s.anoneStředočeskýspolek
Mladoboleslavský venkov, z.ú.anoneStředočeskýústav
MAS LEADER - Loucko, z. s.anoneVysočinaspolek
Místní akční skupina Šipka, z. s.anoneVysočinaspolek
Havlíčkův kraj, o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
MAS Rokytná, o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
Královská stezka o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
MOST Vysočiny, o.p.s.anoneVysočinao.p.s.
MAS Zubří země, o.p.s.anoneVysočinao.p.s.
MAS Českomoravské Pomezí o.p.s.anoneVysočinao.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.anoanoVysočinaspolek
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
OSLAVKA o.p.s.anoneVysočinao.p.s.
Podhorácko, o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
Podhůří Železných hor o.p.s.anoanoVysočinao.p.s.
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.anoneVysočinaspolek
Via rustica z.s.anoanoVysočinaspolek
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.anoneZlínskýspolek
MAS Staroměstsko, z.s.anoneZlínskýspolek
MAS Střední Vsetínsko, z. s.anoneZlínskýspolek
Luhačovské Zálesí, o.p.s.anoanoZlínskýo.p.s.
Jižní Haná o. p. s.anoneZlínskýo.p.s.
MAS Východní Slovácko, z.s.anoanoZlínskýspolek
MAS Bojkovska, z.s.anoneZlínskýspolek
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.anoanoZlínskýspolek
MAS Hornolidečska, z.s.anoanoZlínskýspolek
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.anoanoZlínskýspolek
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.anoneZlínskýspolek
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.anoanoZlínskýspolek
MAS Buchlov, z.s.anoanoZlínskýspolek
MAS Ploština, z. s.anoanoZlínskýspolek
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.anoanoZlínskýspolek
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.anoanoZlínskýspolek
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.anoanoZlínskýspolek
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.anoanoZlínskýo.p.s.
MAS CÍNOVECKO o. p. s.anoneÚsteckýo.p.s.
MAS Labské skály, z.s.anoanoÚsteckýspolek
MAS Naděje o.p.s.anoneÚsteckýo.p.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.anoanoÚsteckýspolek
MAS Český sever, z.s.anoanoÚsteckýspolek
Místní akční skupina Podřipsko, z.s.anoneÚsteckýspolek
MAS České středohoří, z.s.anoanoÚsteckýspolek
SERVISO, o. p. s.anoneÚsteckýo.p.s.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.anoneStředočeskýspolek
MAS Bobrava, z.s.anoneJihomoravskýspolek
MAS Boleslavsko z.ú.anoneStředočeskýústav
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.anoneJihomoravskýspolek