NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Územní působnost MAS

Území působnosti MAS má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli (počet obyvatel se posuzuje ke dni 1. 1. 2014). Území působnosti MAS je celistvé, bez izolovaných územních celků (s výjimkou již schválených změn území). Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny.

Mapa MAS

K 1. 9. 2016 bylo evidováno území 180 MAS, které úspěšně obdržely „Osvědčení o standardizaci“.  Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. V současné době je aktivních 179 MAS, jedna MAS ukončila činnost. Do 31. 12. 2017 probíhal výběr k podpoře Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (Strategií CLLD). Ze 179 podaných žádostí o podporu bylo schváleno a podpořeno 178 Strategií CLLD.

MAS_4_2018

Přehled obcí nezapojených do MAS k 1.9.2016:

mapa mas_9_2016_inverzni