NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OP ŽP (info)

Konzultant pro OPŽP je Mgr. Petra Zádilská (tel. 733 717 016, email opzp_expert@nsmascr.cz).

Aktuality:

OPŽP – informace k harmonogramu výzev pro MAS (13.6.2019)

Přehled opatření OPŽP vyhrazených pro CLLD (11.6.2019)

OPŽP – Omezení realizace projektů fyzických osob nepodnikajících

(všechny příspěvky týkající se OPŽP naleznete zde)

Aktuální dokumenty:

Dokumenty archiv:

Diskuzní semináře k novým aktivitám OPŽP

Otázky a odpovědi: