NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OP ŽP (info)

Konzultant pro OPŽP je Mgr. Petra Zádilská (tel. 733 717 016, email opzp_expert@nsmascr.cz).

Dokumenty:

 

Diskuzní semináře k novým aktivitám OPŽP

Otázky a odpovědi: