NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OP ŽP (info)

Konzultant pro OPŽP je Mgr. Petra Zádilská (tel. 733 717 016, email opzp_expert@nsmascr.cz).

Aktuality:

Vyhlášení posledních výzev MAS v OPŽP

Aktualizované vzory výzev v OPŽP

23. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 (29.8.2019)

(všechny příspěvky týkající se OPŽP naleznete zde)

Aktuální dokumenty:

Dokumenty archiv:

Diskuzní semináře k novým aktivitám OPŽP

Otázky a odpovědi:

 

Kontrolní listy formální kontroly a kontroly přijatelnosti

Platné pro 18. a 19. verzi pravidel

Platné pro 20., 21. a 22. verzi pravidel

Platné pro 23.. verzi pravidel