NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO OPZ

28.8.2019 – Číslovaná  informace č. 21 -  Poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení výzev MAS pro období 2014 – 2020. Harmonogram výzev pro rok 2020 a další roky. Změny SCLLD

14.6.2019 – Aktualizace Obecné části a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (verze 10)

31.5.2019 – Upozornění – Obnovení registrace nových výzev MAS v MS2014+ pro OPZ

20.5.2019 – Upozornění – přerušení registrace nových výzev MAS v MS2014+ pro OPZ

12.4.2019 – Vydání číslované informace č. 20

  • I. Zacílení výzev a hodnocení projektů na podporu zaměstnanosti – doporučení (návod) pro MAS, jak lépe/efektivněji přistupovat k vyhlašování výzev MAS a hodnocení projektů v oblasti aktivit podporující zaměstnanost.
  • II.  Nová verze šablony finančního plánu k projektům zaměřeným na podporu sociálního podnikání

 

31.1.2019 – Vyhlášení výzev MAS Únor

  • Termín vyhlášení výzev MAS je stanoven na 28.2.2019, ŘO má na metodické ověření způsobilosti výzvy MAS 20 pracovních dnů.
  • Lhůta pro zadání výzvy MAS do systému a odeslání depeše se žádostí o ověření metodického souladu výzvy  je tedy 31.1.2019.
  • Na individuální žádosti o posun termínu vyhlášení nebude z kapacitních důvodů brán zřetel, výzvy, které nebudou ověřeny do termínu 28.2.2019 budou vyhlášeny v dalším řádném termínu, tedy 24.4.2019.

 

4.1.2019 – OPZ – indikátory pro vyplnění Zprávy o plnění ISg

  • Instrukce pro vyplnění indikátorů pro podání Zprávy o plnění ISg