NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zkušenosti metody LEADER z ČR byly prezentovány na konferenci NSRV SR v Nitře

Rubriky:Ostatní
logo_nsv_sk

V termínu 21. – 22. 11. se předseda NS MAS zúčastnil Konference Národnej siete rozvoja vidieka SR v Nitře. Hlavním cílem konference bylo zhodnocení současného programového období 2007-2013 a poskytnutí informací o budoucím programovém období 2014-2020.

IMG_4498Konferenci zahájil Martin Barbarič, generální ředitel sekce rozvoje venkova MPRV SR a současně přednesl prezentaci k hodnocení PRV SR 2007-2013. Dále byly prezentovány úspěchy a hodnocení metody LEADER v rámci PRV SR.

Po obědě navázali svými prezentacemi zahraniční účastníci z Maďarska, Rakouska a České republiky. Za českou stranu prezentovala ministerstvo zemědělství Tereza Kadlecová, která představila hodnocení PRV ČR 2007-2013 a návrh nastavení budoucího období. Na toto vystoupení navázal předseda NS MAS František Winter prezentací s názvem LEADER v ČR, MAS v ČR. Její podstatou bylo zhodnocení činnosti MAS v období 2007-2013 a hlavně návrh nastavení metody LEADER, respektive CLLD, pro programové období 2014-2020.

V závěru prvního dne konference vystoupili zástupci jednotlivých MAS ze Slovenska a ukázali, jak se LEADER dělá v jednotlivých krajích tradičně i trochu netradičně.

IMG_4496Druhý den konference byl věnován nastavení PRV v budoucím období. Zástupci MAS vyslechli první návrh PRV SR prostřednictvím generálního ředitele Martina Barbariče. V závěru konference bylo hlavním tématem regionální značení, které se na Slovensku stále více ujímá jako dobrý systém propagace a spolupráce výrobců a poskytovatelů služeb.

Prezentace z konference jsou dostupné na webu NSRV.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.