NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zkušenosti metody LEADER z ČR byly prezentovány na konferenci NSRV SR v Nitře

Rubriky:Ostatní
logo_nsv_sk

V termínu 21. – 22. 11. se předseda NS MAS zúčastnil Konference Národnej siete rozvoja vidieka SR v Nitře. Hlavním cílem konference bylo zhodnocení současného programového období 2007-2013 a poskytnutí informací o budoucím programovém období 2014-2020.

IMG_4498Konferenci zahájil Martin Barbarič, generální ředitel sekce rozvoje venkova MPRV SR a současně přednesl prezentaci k hodnocení PRV SR 2007-2013. Dále byly prezentovány úspěchy a hodnocení metody LEADER v rámci PRV SR.

Po obědě navázali svými prezentacemi zahraniční účastníci z Maďarska, Rakouska a České republiky. Za českou stranu prezentovala ministerstvo zemědělství Tereza Kadlecová, která představila hodnocení PRV ČR 2007-2013 a návrh nastavení budoucího období. Na toto vystoupení navázal předseda NS MAS František Winter prezentací s názvem LEADER v ČR, MAS v ČR. Její podstatou bylo zhodnocení činnosti MAS v období 2007-2013 a hlavně návrh nastavení metody LEADER, respektive CLLD, pro programové období 2014-2020.

V závěru prvního dne konference vystoupili zástupci jednotlivých MAS ze Slovenska a ukázali, jak se LEADER dělá v jednotlivých krajích tradičně i trochu netradičně.

IMG_4496Druhý den konference byl věnován nastavení PRV v budoucím období. Zástupci MAS vyslechli první návrh PRV SR prostřednictvím generálního ředitele Martina Barbariče. V závěru konference bylo hlavním tématem regionální značení, které se na Slovensku stále více ujímá jako dobrý systém propagace a spolupráce výrobců a poskytovatelů služeb.

Prezentace z konference jsou dostupné na webu NSRV.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář