NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Na co nezapomneout při realizaci projektu v OPTP

Rubriky:Ostatní

Termínový kalendář projektu realizovaného ve výzvě č. 2 OPTP

OPTP_kalend

Pracovní verze strategie musí být zaslána na MMR do 31. 8. 2014  a musí obsahovat (musí se najít) minimálně prvních 6 bodů dle výzvy. Strategie budou zveřejněny na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj.

Závazné kroky pro přípravu strategie

1.      Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat)

2.      Analýza problémů – vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy

3.      Analýza potřeb  – vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území

4.      Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území – přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

5.      Stanovení cílů a jejich prioritizace – stanovení vize strategie, stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a provázanosti

6.      Návrh konkrétních opatření – definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů

7.      Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“

Proces zveřejňování/připomínkování pracovní verze strategie:

1.       Po vzniku pracovní verze strategie vyplní konkrétní MAS formulář pro zveřejnění strategie a spolu s textem pracovní verze strategie (ve formátu doc/docx) jej zašle do 31. 8. 2014 na adresu strategie-optp@mmr.cz Ve formuláři je stěžejní především kontaktní mail, na který mají být připomínky zasílány – vybraný pracovník MAS/kontaktní e-mail MAS a datum, do kterého je nutné připomínky zaslat (záleží na konkrétní MAS, jakou délku připomínkového řízení si zvolí, min. 14 pracovních dní). Příloha k výzvě č. 2_formulář pro zveřejnění [MS Word, 24.17KB]

2.      MMR následně pracovní verzi strategie, kontakt pro zaslání připomínek, datum do kterého je nutné připomínky zaslat a případně další informace uvedené ve formuláři zveřejnění na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj, kde již je pro strategie vzniklé v rámci výzvy vytvořen speciální prostor.

3.       Dále bude připomínkování probíhat v režii konkrétní MAS, připomínky budou zasílány na jimi vybraný e-mail a po ukončení připomínkového řízení budou souhrnně vypořádány. Je na konkrétní MAS, zda pracovní verzi strategie zveřejní i na jiných stránkách nebo ji například rozešle přímo všem relevantním aktérům. Zveřejnění na stránkách MMR je ale povinné a musí být splněno do 31. 8. 2014

4.       Souhrnné vypořádání MAS zašle opět na adresu strategie-optp@mmr.cz a bude zveřejněno na stejných internetových stránkách.

logotyp_optp

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.