NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Oznámení o aktualizaci 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 v rámci Operačního programu Technická pomoc

Rubriky:Ostatní
logotyp_optp

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve 2. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 (dále jen „Výzva“).  Změny jsou platné od 5. 2. 2014.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2014 bylo schváleno zařazení Středomoravské aglomerace – Olomouc mezi oblasti pro uplatnění nástroje integrovaných územních investic (ITI) v programovacím období 2014-2020. Vzhledem k tomu, že ve Výzvě jsou oprávnění žadatelé v kategorii ITI a IPRÚ definováni výčtem, dochází v tomto ohledu k nezbytné úpravě Výzvy.

Plné znění aktualizované výzvy naleznete pod Dokumenty – Výzvy – Výzva č. 2.

Dřívější změny:

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změny provedené ve 2. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 (dále jen „Výzva“).  Změny jsou platné od 15. 1. 2014.

Ve Výzvě došlo k terminologickému upřesnění u strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020. Dále byla doplněna informace týkající se zpětně uznatelných výdajů. Za způsobilé výdaje lze zpětně uznat jen takové výdaje v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), pokud bylo postupováno v rámci interních předpisů organizace příjemce pro zadávání veřejných zakázek v režimu Zákona.

Zdroj: Strukturální fondy /OPTP

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář